Vrijwilligers

Gepubliceerd op 23 december 2016

Gezocht: Versterking voor Stichting Dutch Foundation For Mysticism (zsm, Den Haag)

In juli 2013 publiceerde Carine Philipse, emeritus ziekenhuispredikant, haar boek Jij zingt in mij Jouw naam, mystiek dagboek, bloemlezing. De stortvloed van reacties die daar op volgde, bracht haar er toe een stichting voor mystiek uit alle windstreken op te richten.

Deze stichting i.o. heeft twee doelstellingen:

1. Het nemen en/of ondersteunen van initiatieven die de bewustwording en verdieping van mystieke ervaringen en mystieke processen bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren of (financieel) ondersteunen van bijeenkomsten over mystieke teksten, bezinningsbijeenkomsten, retraites, enz. En door het (doen) publiceren of (financieel) ondersteunen van publicaties van of over mystieke teksten, of over andere onderwerpen die binnen de doelstelling vallen.

2. Zo mogelijk initiatieven nemen, bevorderen en/of (financieel) ondersteunen die zich de praktische verbinding van mystiek, ethiek en maatschappelijke betrokkenheid ten doel stellen. Dat kunnen bijvoorbeeld initiatieven zijn die vanuit een mystieke bewogenheid gericht zijn op gerechtigheid, vrede en verzoening, of hulp aan mensen die in armoede leven, vervolgd worden of moeten vluchten, de bescherming van de natuur, enz.

De stichting streeft geen winst na en zal hopelijk de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkrijgen. Dat betekent o.a., dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn. Voorlopig zal een werkkapitaal van 6000 euro per jaar beschikbaar zijn, maar in de toekomst waarschijnlijk meer.

Het bestuur zoekt nog een voorzitter, een jurist, een financieel deskundige, theologen en anderen die zich willen inzetten.

Wie ideeën wil aandragen is van harte welkom!

Contactadres: carinephilipse@ziggo.nl, www.carinephilipse.nl.

Bron: Stichting voor mystiek uit alle windstreken io

Reacties

Tags:
Back to Top ↑