Vrijwilligers

Gepubliceerd op 31 januari 2017

Gezocht: Eindredacteur Franciscaans Maandblad (zsm, ‘s Hertogenbosch)

Het Franciscaans Maandblad (FM) is al 47 jaar hét blad voor franciscaans Nederland. Met artikelen over duurzaamheid, vrede, samenleven en geloof, wil het blad inspireren tot bewust en bezield leven, in navolging van Franciscus van Assisi. Helaas zitten we sinds begin dit jaar zonder eindredacteur, en dat is jammer want we waren net bezig het blad te vernieuwen.

We zoeken daarom op korte termijn een nieuwe eindredacteur die zich met veel liefde en plezier wil inzetten voor FM. Samen met de redactie, die geheel uit vrijwilligers bestaat, zet de eindredacteur zich in voor het 10 keer per jaar laten verschijnen van FM. Hij of zij is verantwoordelijk voor de aansturing van de redactieleden en de aanlevering van de kopij bij de vormgever. Het zou fijn zijn als de eindredacteur op de een of andere manier interesse heeft in het franciscaanse gedachtengoed en een creatieve, ondernemende geest heeft. Het is natuurlijk ook fijn als hij of zij het Nederlands goed beheerst. In overleg met de pr-medewerker van de Franciscaanse Beweging komt hij tot een mooie vormgeving.

De redactie vergadert ongeveer 1x per maand in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast moet de eindredacteur rekening houden met werkzaamheden die ongeveer 10 – 20 uur per maand vragen.

Wil je reageren op deze vacature, of wil je eerst wat meer informatie? Dan kun je contact opnemen met de Franciscaanse Beweging: info@franciscaansebeweging.nl of 073-6131340 en vragen naar Thomas Hontelez of Mieke Dorssers.

Een nummer van het Franciscaans Maandblad is hier in te zien. Meer informatie over de Franciscaanse Beweging vind je op www.franciscaansebeweging.nl.

Wat feitelijkheden
Vergoeding: Het betreft een vrijwillige aanstelling, de eindredacteur ontvangt wel een reiskostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten.
Tijdsbesteding: ongeveer 10 – 20 uur per maand.
Standplaats: Vergadering eens per maand in ’s-Hertogenbosch.
Werkzaamheden: aansturing redactieleden en fotografen, eerste (inhoudelijke) correctie kopij, aanlevering kopij bij vormgever.

Bron: Franciscaanse Beweging

Reacties
Back to Top ↑