bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 20 april 2017

Erica Meijers universitair docent Diaconaat aan PThU

Het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) benoemt per 1 september 2017 dr. Erica Meijers (1966) tot universitair docent Diaconaat voor de vestiging Groningen. Daarmee zal zij prof. dr. Herman Noordegraaf opvolgen, die per 1 september 2017 met emeritaat zal gaan.

Dr. Meijers is in 2004 gepromoveerd aan de Theologische Universiteit Kampen bij de afdeling Kerkgeschiedenis/Missiologie. Na haar promotie is haar loopbaan, naast de wetenschap, de journalistieke richting opgegaan. Hiernaast is dr. Meijers momenteel als docent werkzaam voor Hogeschool Windesheim. Aldaar heeft zij met een brede diversiteit aan studenten en denkrichtingen leren werken.

Dr. Meijers is qua onderzoek vooral theologisch-historisch geschoold en zal zich met name richten op kennisverwerving m.b.t. inhoud van diaconaat en de organisatie daarvan in de noordelijke provincies, in Nederland en internationaal. Ook zal zij zich richten op empirisch onderzoek zowel in de kerkelijke als de niet-kerkelijke context.

Meijers heeft een uitstekende visie op het Diaconaal Profiel, waarbij zij mogelijkheden ziet voor interdisciplinaire verbindingen en aansluiting bij praktijkvelden alsmede nieuwe mogelijkheden in de onderwijsprofielen. Dr. Meijers voelt zich thuis in de tradities van het protestantisme en is met haar profiel een uitstekende aanvulling op de bestaande wetenschappelijke staf.

Bron: PThU

 
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development