bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 29 augustus 2017

Monique van Dijk benoemd tot hoogleraar Religieuze Educatie

Het College van Bestuur heeft prof. dr. M.C.H. van Dijk-Groeneboer per 1 september 2017 benoemd op de leerstoel Religieuze Educatie aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Deze leerstoel heeft tot doel het verrichten van onderzoek naar de religie van jongeren, naar wijzen waarop religieuze educatie vorm kan krijgen en hoe een goede narratieve dialoog op scholen kan worden gevoerd, en het verzorgen van onderwijs daaromtrent.

Sinds 1995 is Monique van Dijk werkzaam bij TST (toen nog Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht geheten). Daar verzorgt zij onder meer colleges Godsdienstsociologie, Jongerencultuur en Spiritualiteit en Methoden van empirisch onderzoek, begeleidt scripties en is pastoraal supervisor. Sinds 2015 is zij coördinator van de tweejarige universitaire lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing en sinds 2016 executive boardmember van de International Association of Youth Ministry (IASYM).

Van Dijk verricht al twintig jaar longitudinaal onderzoek naar de religie van middelbare scholieren, ontwikkelt en onderzoekt evidence based nieuwe werkvormen middels professionele leergemeenschappen en geeft identiteitsadvies aan scholen in het voortgezet onderwijs. Religie wordt tegenwoordig vaak slechts in verband gebracht met terroristische aanslagen, vluchtelingen, kerksluiting en seksueel misbruik. Goede vorming is essentieel en urgent: enerzijds voor jonge mensen om te leren over, van en door ieders kernwaarden die traditionele religieuze wortels hebben. Anderzijds is het van belang dat docenten, opvoeders en jongerenwerkers leren een narratieve dialoog aan te gaan met deze generatie en met elkaar.

Dr. Monique C. H. van Dijk-Groeneboer (1964) studeerde Sociologie en Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na het behalen van beide doctoraalexamens promoveerde zij aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam op het proefschrift Automatisch maar niet vanzelf.
In 2010 verscheen onder haar redactie het Handboek Jongeren en Religie (Parthenon). Zij houdt lezingen op internationale conferenties en publiceert in internationale tijdschriften en bundels over Youth Ministry en Religious Education. Naast haar werk aan de universiteit heeft zij een eigen praktijk voor coaching, supervisie en organisatieadvies over identiteit en zingeving.

De benoeming vindt plaats met steun van het Philip Eijlander Diversity Program.

Bron: Tilburg University
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development