bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 2 september 2017

Katholieke prijs voor protestants liturgiewetenschapper Uytenbogaardt

Ds. Hans Uytenbogaardt ontvangt op 30 september de Andreas Rinkelprijs.

Uytenboogaardt krijgt deze wetenschappelijke erkenning voor zijn werk in de liturgiewetenschap. De prijs wordt uitgereikt op de opening van het academisch jaar van het Oud-Katholieke Seminarie, 30 september in de kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel 76, Haarlem, en is publiekelijk toegankelijk (aanvang: 14.00).

Dienstbare wetenschapper – de man achter het PKN Dienstboek
Hans Uytenbogaardt werkte als eerst als predikant en vervolgens docent liturgiek en als secretaris eredienst voor de Hervormde Kerk en vervolgens voor de Protestantse Kerk in Nederland. Zo stond hij aan de wieg van het Dienstboek van deze kerk. Bij het ontstaan hiervan vertaalde wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Deze opstelling als dienstbare wetenschapper is kenmerkend voor zijn manier van werken.

Oecumenisch en internationaal
Waar manieren van eredienst vieren heel kerk verdelend kunnen zijn, zet Uytenbogaardt zich al meer dan 50 jaar in voor een liturgiewetenschap die kerken verbindt. Hij oriënteert zich hierbij op de wereldwijde kerk zoals die door de tijden heen gevierd heeft en viert. Zijn laatste pastorale aanstelling was passend genoeg ook een buitenlandse: van 2012-2013 was hij verbonden aan de Nederlandse Kerk in Londen.

Allerheiligen en Willem Barnard centraal bij uitreiking
Uytenbogaardt zal bij de prijsuitreiking een lezing houden getiteld “Willem Barnard en Allerheiligen, een voorganger in lied en gebed”. Barnard geldt als één van de belangrijkste voortrekkers van de liturgievernieuwing in Nederland. Hij verbond, net als Uytenbogaardt, katholieke en protestantse tradities in zijn werk. De lezing sluit aan bij Uytenbogaardts recente werk, waaronder de bundel 100 Heiligen in de Dom over de geloofsgetuigen in de Gedachteniskapel van de Utrechtse Domkerk.

Over de Andreas Rinkelprijs
De Andreas Rinkelprijs wordt door het Oud-Katholiek Seminarie toegekend aan personen die uitmuntend wetenschappelijk theologisch onderzoek hebben verricht op het gebied van geschiedenis, leer of leven van de Oud-Katholieke Kerk of die andere gelijkwaardige prestaties hebben geleverd die voor deze kerk van bijzondere betekenis zijn. De prijs is genoemd naar de 20ste-eeuwse aartsbisschop Andreas Rinkel die zelf liturgie doceerde aan het Oud-Katholiek Seminarie en een voortrekker was in de oecumenische beweging. De prijs wordt mogelijk gemaakt door het Elisabethfonds.

Bron: OKKN
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development