Vrijwilligers

Gepubliceerd op 7 september 2017

Stichting Buurtpastoraat Utrecht zoekt 2 bestuursleden (zsm, Utrecht)

Het werk van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht kenmerkt zich door trouwe aandacht en liefdevolle zorg voor met name kwetsbare en onaanzienlijke mensen in achterstandswijken. Het gaat de pastores om het goede leven te zoeken met mensen, zowel in hun persoonlijk leven als in de buurtsamenleving. Ze sluiten bij mensen aan. Bij wat kapot is in hun leven, bij wat pijn doet en almaar niet wil lukken. Maar ook bij het goede, wat te vieren valt, de krachten en talenten die ze ontdekken. Onze pastores zijn zó op het héle leven gericht geïnspireerd vanuit het Evangelie van Jezus Christus. Buurtbewoners en het buurtleven bepalen hun agenda. In elke buurt werken pastores vanuit de presentiebenadering.

Stichting Buurtpastoraat Utrecht (BPU) is een relatief kleine, ANBI-erkende, stichting die werkzaam is op het snijvlak van kerk en samenleving. Vijf buurtpastores zijn werkzaam in verschillende buurten van Utrecht en een directeur verzorgt de bestuursondersteuning en faciliteert het zelfsturende team van pastores. Het bestuur bestaat uit 5 onbezoldigde leden en een vrijwilliger die notuleert. De begroting is rond de €300.000,-. Het is een platte organisatie waarbij bestuur en pastores veel in gezamenlijkheid doen. De pastores zijn hoogopgeleide professionals die met een grote mate van zelfstandigheid hun werk doen.

Vanuit Stichting Buurtpastoraat Utrecht wordt er, naast de Gemeente Utrecht, met woningbouwcorporaties en organisaties in welzijn en zorg in Utrecht nauw samengewerkt en met kerken en fondsen. Vanwege een bestaande vacature en een toekomstige vacature zijn we op zoek naar bestuurders met ervaring/kennis en een netwerk in een of meerdere van deze sectoren: Utrechtse kerken, woningbouwcorporaties of fondsenwerving. Bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan een vrouw.

In alle gevallen is een voorwaarde dat een bestuurslid affiniteit heeft met het werk van het Buurtpastoraat Utrecht, met onze missie en visie. Belangstellenden kunnen zich melden bij de directeur, Jan Franken (mob:0615300576 en lesplans.janfranken@gmail.com).

Bron: Stichting Buurtpastoraat Utrecht 

Reacties
Back to Top ↑