Hoe kunnen we theologie theologie laten zijn, en toch een constructieve bijdrage le..." /> Financiering voor onderzoek haalbaarheid meer wetenschappelijke methodes binnen theologie – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 11 oktober 2017

Financiering voor onderzoek haalbaarheid meer wetenschappelijke methodes binnen theologie

Hoe kunnen we theologie theologie laten zijn, en toch een constructieve bijdrage leveren aan de academische wereld en de bredere samenleving? Deze vraag probeert VU-theoloog Sander Klaasse te beantwoorden vanuit zijn onderzoeksproject voor het ontwikkelen van een theologie die zich beroept op recente wetenschappelijke ontwikkelingen, maar tegelijkertijd een sterk theologisch profiel behoudt. Het project wordt gefinancierd door het Science and Theology Fellowship programma van de Universiteit van St Andrews (UK) en leidt tot een samenwerking met onder andere de Universiteit van Oxford, Universiteit van Cambridge en Duke University.

De academische status van de theologie komt steeds meer onder druk te staan. Klaasse: “Eén van de redenen is dat we binnen de theologie niet altijd even goed weten hoe we precies met wetenschappelijk onderzoek en haar resultaten om moeten gaan.” Er worden eigenlijk twee verschillende strategieën gebruikt om de academische status van de theologie te waarborgen. Enerzijds zijn er theologen, zoals John Webster, die wijzen op de ideologische vooronderstellingen van de universiteit en geven aan dat de theologie als theologie daar een belangrijke en voornamelijk kritische rol zou kunnen spelen. Daartegenover staat juist een benadering die een verwetenschappelijking van de theologie beoogt; een veel gebruikte oplossing in het geloofs-en-wetenschapsdebat. Klaasse: “Theologen worden dan als het ware wetenschappers en doen hun onderzoek op eenzelfde wijze als collega-wetenschappers.”

Op zoek naar een oplossing
Beide strategieën hebben duidelijke tekortkomingen. De oplossing van Webster zou kunnen leiden tot een groter isolement van de theologie binnen de academische wereld. Maar deze rol als ideologische criticaster zou ook kunnen worden vervuld door bijvoorbeeld de filosofie. De verwetenschappelijking van de theologie leidt juist weer tot een vervreemding van de eigen discipline, omdat de theologie fundamenteel afhankelijk wordt van andere disciplines. Klaasse: “Een theoloog mag dan geen theoloog meer zijn, maar moet de theologie beoefenen zoals een wetenschapper zijn of haar werk doet en gebruik maakt van gelijke criteria en methodes. We moeten dus op zoek naar een benadering van de theologie die open staat voor en bijdraagt aan wetenschappelijk onderzoek,en tegelijkertijd een sterk theologisch profiel behoudt”, aldus Klaasse.

Experimentele theologie als mogelijke oplossing
De komende twee jaar gaat Sander Klaasse aan de slag met deze uitdaging. Binnen het domein van de filosofie heeft een aantal interessante ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals een meer empirische wending in de ethiek en ontwikkelingen omtrent experimentele filosofie, waar de theologie mogelijk van zou kunnen leren. Klaasse gaat dan ook op zoek naar de haalbaarheid van een meer experimentele benadering binnen de theologie. Idealiter leiden deze inzichten tot een herwaardering van de (systematische) theologie binnen de academische wereld, waarbij theologen een meer directe dialoog voeren met collega-wetenschappers en tegelijkertijd een sterk systematisch theologisch profiel behouden blijft.

Bron: VU
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development