Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 23 oktober 2017

“Reliwerk Prijs is er niet alleen voor christelijke theologen”

In Nederland zijn enkele tienduizenden reli-professionals actief in steeds meer sectoren. Waren het tot de jaren negentig vooral docenten godsdienst, predikanten, pastors en geestelijk verzorgers die actief waren in de wereld van kerk, levensbeschouwing en zingeving, de afgelopen decennia zijn daar vele andere groepen reli-professionals bijgekomen. Het werkveld is enorm verbreed. Denk aan o.a. al die duizenden reli-ondernemers, religiewetenschappers, imams, kerkelijk werkers, redacteuren van religieuze websites, medewerkers van pioniersprojecten en ritueelbegeleiders.

Zorgelijk
Ondanks deze positieve ontwikkeling, zijn er steeds meer zorgen over de vitaliteit van het werkveld van de reli-professional. Zo is bijvoorbeeld het aantal banen op universiteiten en HBO’s en in de wereld van de media de afgelopen jaren behoorlijk afgenomen. Ook binnen kerken, kloosters en zorg- en welzijnsinstellingen is er steeds minder geld voor reli-professionals. De oorzaken zijn o.a. de ontkerkelijking, de afname van subsidiegelden en de ‘religiestress’ die op steeds meer plekken voelbaar is. Kortom: er is reden tot zorg wat betreft het aantal banen in meerdere sectoren.

Hoopvol
Tegelijkertijd zijn er hoopvolle, nieuwe ontwikkelingen. Met name op het terrein van het reli-ondernemerschap. Omdat het doel van Reliwerk is een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van het werkveld van reli-professionals, heeft de redactie van Reliwerk – mede daarom – besloten om aan het eind van dit jaar de eerste Reliwerk-prijs uit te reiken.

Deze tweejaarlijkse prijs is bedoeld voor die man of die vrouw die in 2016 én 2017 het meest vernieuwend te werk is gegaan als reli-professional. Hij/zij hoeft dus niet per se een theoloog te zijn, maar kan ook een religiewetenschapper, pastoraal werker, reli-ondernemer of medewerker van een pioniersproject zijn. Als er maar een duidelijke link is in zijn/haar werk met religie, zingeving en/of levensbeschouwing.

Hoofdredacteur Greco Idema geeft aan: “De Reliwerk Prijs is er niet alleen voor christelijke theologen – zoals dat wel het geval is bij de jaarlijkse verkiezing van de ‘Theoloog des Vaderlands’ – maar voor iedereen die werkzaam is als reli-professional. Christelijk of islamitisch joods of humanistisch, theoloog of pastoraal werker, man of vrouw… het maakt allemaal niets uit. Waar het om gaat is hoe vernieuwend je bent als reli-professional en niet zozeer of je jong en mediageniek bent. Wat vernieuwend precies is, wordt beoordeeld door deskundigen die een brede kijk op het werkveld van de reli-professional hebben.”

Eerste 3 genomineerden
Vanaf vandaag tot eind november (totaal 6 weken) zullen wekelijks op de maandag 3 genomineerden voor de Reliwerk Prijs bekend worden gemaakt. Deze 18 genomineerden zijn zorgvuldig geselecteerd door de redactieleden van Reliwerk. De eerste 3 genomineerden zijn:

Anne Dijk – Anne heeft de afgelopen jaren met haar FAHM Instituut veel vernieuwende activiteiten ontwikkeld, deed dat ook voor o.a. Su-Shi. Ze was en is regelmatig te zien op tv en te horen op radio, heeft een groot netwerk en is in de moslimgemeenschap iemand die breed wordt gewaardeerd om haar kennis en creativiteit.
Enis Odaci – Enis is sinds 2016 werkzaam voor de website Nieuw Wij. Aanvankelijk als redacteur, sinds 1 januari van dit jaar als eindredacteur. Hij is daarnaast opiniemaker, voorzitter van Stichting HumanIslam en eindredacteur van AFGOD. Hij is regelmatig te zien op tv en te horen op radio en erg actief op facebook en twitter.
Janneke Stegeman – Janneke is een van de oprichters van het Genootschap voor Onbetamelijke Theologie (GeNOT) en was van juni 2016 tot september 2017 Theoloog des Vaderlands. Misschien was ze wel de beste Theoloog des Vaderlands die we ooit hebben gehad.

Uitreiking prijs
Een groep van maar liefst 25 deskundigen (hun namen worden binnenkort bekend gemaakt) zal de lijst van 18 genomineerden gaan beoordelen middels een puntensysteem. De winnaar zal begin januari 2018 worden bekend gemaakt tijdens een diner waarvoor alle genomineerden zullen worden uitgenodigd. Wat de prijs precies inhoudt, blijft geheim tot eind december.

Bron: Reliwerk

Tags:
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development