Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 19 oktober 2017

RUG scoort dit jaar vooral met Godsdienstwetenschap

De Rijksuniversiteit Groningen trekt wederom meer nieuwe Nederlandse en internationale studenten; vooral de faculteiten Science and Engineering, Economie en Bedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid en Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap zijn in trek bij nieuwe inschrijvers. Ook het University College zit flink in de lift. Per 1 oktober 2017 telde de RUG 29.748 studenten met een ‘1e inschrijving’, dit is een stijging van 3,4% ten opzichte van 2016. Het totaal aantal personen met een RUG-inschrijving – met vrijstelling van collegegeld vanwege 1e inschrijving elders – is nu de 30.000 gepasseerd (30.472). Het marktaandeel blijft ongeveer gelijk; de RUG handhaaft zich op de 3e plek.

Voor de propedeusefase hebben zich 5.429 nieuwe studenten ingeschreven (waarvan 1.512 internationaal), en voor de masterfase 822 van buiten de RUG. Het totaal aantal nieuwe inschrijvingen inclusief de schakelprogramma’s, is 7.110. Dit is een forse stijging t.o.v. 2016 (+ 9,2 %) en het hoogste ooit.

Sinds 2009 is er verder een voortdurende stijging te zien van het totaal aantal masterstudenten: in 2017 zijn het er bijna 10.000. De verhouding vrouwelijke en mannelijke studenten is ongeveer gelijk gebleven. Er studeren net als vorig jaar iets meer vrouwen (51,4%) dan mannen aan de RUG.

Internationals uit zo’n 120 landen
Voor dit collegejaar hebben zich 2.323 nieuwe internationale studenten ingeschreven (+ 16,1%). In totaal studeren nu 5.817 studenten uit het buitenland aan de RUG, zij vormen 19,6% (was 17,3) van het totaal aantal ingeschrevenen. Ook het aantal uitwisselingsstudenten was met 1.057 (+ 50) nog nooit zo hoog. Daar tegenover staat dat het aantal nieuwe Nederlandse studenten aan de RUG dit jaar ook is gestegen (met 277), tegen een licht dalende trend in. De invoering van het leenstelsel lijkt slechts een korte termijn effect te hebben gehad.
Van de 5.817 internationale studenten zijn er 1.964 afkomstig uit Duitsland. De overige 3.853 internationals komen uit zo’n 120 andere landen. Op de tweede plek staat wederom Groot-Brittannië (423), gevolgd door China (317), Italië, Roemenië, Griekenland, Bulgarije en Indonesië.

Populaire opleidingen
De opleidingen met de grootste stijging van het absolute aantal ingeschreven studenten zijn de bachelors International Business (+238), Internationaal en Europees Recht (+127) en Rechtsgeleerdheid (+116), en de master Geneeskunde (+108). Procentueel gezien trekt de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap de meeste eerste inschrijvers (+62%). De inschrijvingen voor de bachelor Psychologie nemen af (-134) vermoedelijk als gevolg van de invoering van selectie & plaatsing.

Andere universiteiten
Een vergelijking met andere universiteiten is nog niet mogelijk. De VSNU verzamelt nu de gegevens van alle 12 universiteiten en maakt daarvan een overzicht dat naar verwachting eind oktober volgt.

Bron: RUG

Tags: ,
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development