Actueel

Gepubliceerd op 26 november 2017

Vanaf 15 februari: Masterclass ‘Inspireren en dienen’ – Een leergang voor sociaal-spiritueel leiderschap

Deze masterclass is bedoeld voor personen met een (bege)leidinggevende rol. Hierbij valt te denken aan schoolleiders, leidinggevenden in de gezondheidszorg, maar ook aan leidinggevenden in een andere dienstverlenende sector zoals het welzijnswerk of in het bedrijfsleven. Voorts is de masterclass bedoeld voor personen die (bege)leiding geven aan de vorming/ontwikkeling van anderen, zoals docenten, coaches en geestelijk verzorgers. In feite denken we dat de masterclass tegemoet komt aan mensen met een levensbeschouwelijke belangstelling, die hun (bege)leidinggevende rol vanuit dit perspectief willen verdiepen en verrijken en die een verbinding willen leggen tussen de eigen persoon, de eigen praktijk en de samenleving.

4 invalshoeken
De leergang onderscheidt zich door een continue afwisseling van colleges en practica, waardoor de deelnemers (maximaal 16) in de gelegenheid worden gesteld om zich te verdiepen in hun eigen spiritualiteit en in de spirituele dimensie van hun leiderschap. Door middel van praktijk- opdrachten en het bijhouden van een portfolio werken de cursisten toe naar een eindwerkstuk, waarin ze een plan voor de toekomst hebben uitgewerkt, waarmee ze hun bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving als geheel vorm geven.

Informatie-bijeenkomst
Op zaterdag 6 januari wordt er in kloosterhotel Zin te Vught een informatiebijeenkomst gehouden van 10.30 – 12.30 uur, waarna u een lunch wordt aangeboden. Hier kunt u nader kennis maken met de docenten en de begeleiders. Tevens wordt er meer toelichting gegeven op de inhoud en opzet van de masterclass. Tot slot krijgt u een goede indruk van de omgeving waarin de masterclass wordt aangeboden.

Voor aanmelding voor de informatiebijeenkomst of voor de masterclass: ga naar www.vincentdepaulcenter.nl. waar meer informatie en een inschrijfformulier te vinden is. Voor persoonlijk contact kunt u bellen met de projectleider van de masterclass, dr. Jos Roemer (06-1318 6384).

Klik hier voor de digitale folder.

Toelatingscriteria
Van deelnemers verwachten we een werk- en denkniveau op academisch of HBO-niveau, affiniteit met het levensbeschouwelijk domein en een rol als (bege)leidinggevende in een bedrijf, instelling of organisatie. Toelating geschiedt op basis van een voorgesprek en een motivatiebrief.

Duur
De masterclass wordt aangeboden in de vorm van drie tweedaagsen, een afsluitdag en een terugkom-weekend. De cursisten arriveren donderdagavond om 18.00 uur voor een gezamenlijk diner, waarna om 19.00 de leergang start. Gedurende de hele vrijdag en de zaterdag tot en met de lunch vinden de activiteiten plaats.

Locatie
We hebben een opzet en locatie gekozen, die enerzijds past bij de thematiek van de masterclass en anderzijds voldoende mentale ruimte, rust en focus kan waarborgen. De masterclass wordt gehouden in een gemoderniseerd klooster in een bosrijke omgeving, kloosterhotel Zin te Vught.

Data
– 15 – 17 februari (deels Engelstalig)
– 15 – 17 maart
– 12 – 14 april
– 30 juni (afsluitdag)
– 14 en 15 september (terugkomweekend)

Investering
€ 1.250,- (inclusief overnachtingen, maaltijden en studiemateriaal).

Docenten
De colleges worden gegeven door dr. Patricia Bombard (De Paul University, Chicago), prof. dr. Tjeu van Knippenberg en dr. Jos Roemer. De practica worden begeleid door ervaren coaches.

Aanmelden
Kijk voor meer informatie over de masterclass op www.vincentdepaulcenter.nl. Of schrijf je in!

Bron: Vincentdepaulcenter.nl

Reacties
Back to Top ↑