Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 20 december 2017

KKG Adviseurs en Kerkelijk Waardebeheer onderzoeken samengaan

De besturen van Kerkelijk Waardebeheer en KKG Adviseurs hebben besloten tot een onderzoek naar een samengaan van beide organisaties in de nabije toekomst. In de afgelopen maanden is vastgesteld dat de organisaties elkaar aanvullen. Door samen te gaan worden specifieke kennis en vakmanschap gebundeld en aangeboden aan christelijke kerken.  Dit voornemen wordt de komende maanden onderzocht en uitgewerkt in een ondernemingsplan. Op basis daarvan nemen de besturen in het voorjaar van 2018 een definitief besluit.

Ten dienste van christelijke kerken
De nieuwe organisatie zal zich richten op advies en begeleiding inzake kerkelijke gebouwen en grond. Kerkelijke organisaties kunnen er terecht voor diensten op het terrein van beheer, bemiddeling, herbestemming en transformatie van kerkgebouwen, en alles wat daarmee samenhangt. De intentie is dat op deze manier één professionele organisatie ontstaat met een herkenbare christelijke identiteit. Beide organisaties zien dat de noodzaak hieraan groeiende is, nu steeds meer kerken geconfronteerd worden met tekorten. De behoefte van kerken aan professioneel advies op maat is daarom groter dan ooit. De werkwijze van beide organisaties blijft voorlopig onveranderd naast elkaar bestaan.

Over Kerkelijk Waardebeheer
Kerkelijk Waardebeheer is een jonge organisatie, ontstaan uit het enthousiasme van een aantal bij de kerken betrokken mensen met kennis en ervaring op het terrein van kerken en van vastgoed. Centraal in de dienstverlening staat de vraag hoe gebouwenbezit duurzaam passend is, of kan worden gemaakt, in verband met de kerkelijke opdracht.

Over KKG Adviseurs
Het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) bestaat sinds 1948 en beheert landbouwgronden en kerkelijke gebouwen van gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. Ook bemiddelt zij bij aan- en verkoop van kerkelijke gebouwen. KKG Adviseurs verricht sinds enige jaren dezelfde diensten voor andere christelijke kerken en daaraan gelieerde instanties.

Bron: KKG 
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development