Overige vacatures

Gepubliceerd op 17 januari 2018

Gezocht: (Interim) Directeur (11-2, Amsterdam)

Stichting The Mall De Baarsjes is een organisatie voor jongerenwelzijnswerk met 9 medewerkers die als hoopvol, betrokken, enthousiast en authentiek worden getypeerd. Wij werken vanuit jongerencentra en op straat met jongeren van 10-23 jaar in de Baarsjes in Amsterdam West. Onze missie is om jongeren te zien, te kennen en te erkennen. We gunnen alle jongeren in de Baarsjes, ongeacht hun achtergrond, de kans te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. We geloven dat een tweede thuis-plek, een veilige groep, onmisbaar is voor deze ontwikkeling. Het jongerenwerk van The Mall creëert zulke plekken. Bijvoorbeeld op pleinen, als in meidenclubs of kickboks-teams. Ons werk onderscheidt zich omdat we dicht bij de leefwereld van jongeren staan, sterk relationeel werken en methodisch aan de ontwikkeling van jongeren werken. Ons pedagogisch handelen stemmen we voortdurend af op de doelgroep èn een gedeeld verhaal over goed jongerenwerk wat in een zgn. ‘Identiteitsbewijs’ is opgeschreven.

De stichting is sinds 2009 verantwoordelijk voor het jongerenwerk in stadsdeel De Baarsjes en bekostigt dit met een jaarlijkse gemeentelijke subsidie. De personeelsomvang is op dit moment ongeveer 6,5 fte. De stichting is aan Youth for Christ verbonden en maakt in het komende halfjaar een stap in verzelfstandiging.

In verband daarmee is The Mall De Baarsjes in Amsterdam per direct op zoek naar een

(INTERIM) DIRECTEUR VOOR 16 – 24 UUR, M/V

De functie
In deze functie geef je zowel inhoudelijk als beheersmatig leiding aan de stichting. Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie en verantwoording van het jongerenwerk en laat deze aansluiten bij ontwikkelingen in de buurt en de prestatieafspraken met het stadsdeel. Je geeft samen met de teamleider leiding aan het team van jongerenwerkers en vrijwilligers. Je onderhoudt contact met beleidsmedewerkers en gebiedsmakelaars van de lokale overheid. Je bouwt aan relaties met bedrijven en andere partijen die hun maatschappelijker roeping voelen zoals scholen en religieuze organisaties. Je zoekt en vindt mogelijkheden om het jongerenwerk verder te ontwikkelen in kwaliteit en bereik, binnen of buiten de Baarsjes.
Je legt verantwoording van je werk af aan de Raad van Toezicht van de stichting. We staan open voor zowel interim directie als een meer langdurige invulling als directeur-bestuurder, afhankelijk van je profiel.

Jouw profiel
Je hebt een hart voor jongeren en wil je graag voor hen inzetten. Je bent enthousiast over de missie en visie van The Mall de Baarsjes. Je kunt mensen vanuit hun kracht verantwoordelijkheid laten dragen, inspireren en motiveren. Je kunt de visie van de stichting uitwerken in een strategie voor de komende jaren. Je bent goed in het leggen en onderhouden van belangrijke relaties en in het ondernemen ten behoeve van nieuwe jongerenwerkvormen en -opdrachten. Je bent proactief in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte ontwikkelingen in de welzijnsmarkt en de stad. Je hebt een sterke ‘drive’ om het jongerenwerk te blijven vernieuwen en verbeteren. Je hebt daarbij een resultaatgericht insteek zonder mensen uit het oog te verliezen.

Daarnaast:
– Ben je gemotiveerd om de diversiteit aan religie en cultuur in het team te behouden en zo krachtig mogelijk in te zetten voor het jongerenwerk
– Heb je minimaal drie jaar ervaring in zowel leidinggeven als het jongerenwerk. Heb je voldoende managementvaardigheden om de stichting leiding te geven
– Heb je een academisch werk- en denkniveau
– Heb je analytisch vermogen en kun je beleidslijnen naar concrete doelen vertalen
– Zijn je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden ruim voldoende voor het schrijven van verantwoordingsrapportages, vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contact met in- en externe contactpersonen
– Herken je je in de christelijke visie, waarden en ideologie van de stichting, zoals die zijn verwoord in het Identiteitsbewijs Stichting The Mall de Baarsjes
– Woon je in de regio Amsterdam of ben je bereid daar te gaan wonen

Wat bieden wij
We bieden je een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid en vrijheid om – samen met het team en de Raad van Toezicht – het jongerenwerk voort te zetten en te vernieuwen. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Je functie is vergelijkbaar met die van ‘Leidinggevende 3’ uit het functieboek bij de genoemde CAO. Je Inschaling in schaal 12 is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Meer informatie Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Liesbeth van Tongeren (0646342691), HR-consultant, of Bram Rebergen (0343-515744), directeur Youth for Christ. Lees ook meer over onze identiteit en werkwijze op de website: www.themalldebaarsjes.nl.

Solliciteren?
Stuur je brief en CV per email uiterlijk 11 februari naar sollicitaties@themalldebaarsjes.nl (o.v.v. DB The Mall de Baarsjes). De eerste gespreksronde is op maandagochtend 19 februari.

Bron: Youth for Christ

Reacties
Back to Top ↑