Vrijwilligers

Gepubliceerd op 25 januari 2018

Gezocht: Penningmeester Stichting Nieuw Wij (zsm, NL)

Heb jij een financiële achtergrond en verstand van sociaal ondernemerschap?

Stichting Nieuw Wij is op zoek naar een nieuwe Penningmeester die ons kan helpen om de verzelfstandiging die in 2017 is ingezet verder uit te bouwen. Nieuw Wij richt zich op levensbeschouwelijke en culturele diversiteit in de samenleving. Ons motto is: verbind de verschillen! We doen dit ten eerste door middel van onze multimediale website, met 75.000 unieke bezoekers per maand – www.nieuwwij.nl. Daarnaast is er onze offline programmering: Nieuw Wij leert, Nieuw Wij werkt en Nieuw Wij adviseert. Van daaruit verzorgen we trainingen op scholen, in het bedrijfsleven en bij de overheid. We gebruiken hiervoor eigen methodieken die in de afgelopen jaren samen met partnerorganisaties zijn ontwikkeld. Nieuw Wij is van een gesubsidieerd project uitgegroeid tot een sociale onderneming.

Functieprofiel
De penningmeester is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor de financiële processen, de (meer)jarenbegroting en de jaarrekening.

Er is een zakelijk leider die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering  en de facto de uitvoering van het financiële beleid en – binnen de vastgestelde begroting – uitvoering van de activiteiten. Hij legt hierover verantwoording af aan het bestuur.

De financiële administratie van de stichting  wordt gevoerd door het Amsterdamse administratiekantoor Van Tunen & Co.

 Taken:
– vormgeven en ondersteunen van het financiële beleid van de stichting;
– in voorkomende gevallen ondersteunen van de zakelijk leider bij fondswerving;
– het opstellen van de meerjarenbegroting en de jaarlijkse activiteitenbegroting i.s.m. de zakelijk leider;
– het opstellen van de jaarrekening i.s.m. de zakelijk leider;
– overleg inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening.

Functie-eisen:
– bij voorkeur een financiële achtergrond;
– ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties;
– kennis en inzicht in financiële processen;
– bij voorkeur kennis van regelgeving die van toepassing is op stichtingen met zzp-ers;
– aantoonbare bestuurlijke ervaring;
– affiniteit met de missie en visie van Stichting Nieuw Wij.

De functie is onbezoldigd. Bestuursleden kunnen wel aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.

Interesse?
Stuur een email naar Nieuw Wij, t.a.v. Reinoud Beimers r.beimers@nieuwwij.nl.

Bron: Stichting Nieuw Wij

Reacties
Back to Top ↑