Vrijwilligers

Gepubliceerd op 7 februari 2018

Protestantse Kerk Amsterdam zoekt Penningmeester

De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) bestaat uit 18 wijkgemeenten, 9 pioniersplekken en een stedelijke organisatie (Kerkelijk Bureau).  De wijkgemeenten hebben allen hun eigen bestuur in de vorm van een wijkkerkenraad, waarvan een aantal wijkkerkrentmeesters deel uitmaakt.

Overkoepelende zaken worden behartigd door de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters en hun Moderamen resp. Dagelijks Bestuur. Het Kerkelijk Bureau verleent diensten en coördineert.

De PKA kent bijna 3000 betalende leden. De exploitatie bedraagt op jaarbasis circa € 6 miljoen. De financiën (begrotingen, meerjarenplannen, betalingen) zijn grotendeels gecentraliseerd op de Financiële Afdeling van het Kerkelijk Bureau. De PKA is geregistreerd als een ANBI instelling.

De PKA is momenteel op zoek naar een Penningmeester die pro-actief bijdraagt aan de financiële beweging die nodig is voor het behalen van haar doelen.

De penningmeester is lid van het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters en het Moderamen van de Algemene Kerkenraad en woont deze vergaderingen bij. De penningmeester staat dicht bij de besluitvorming over beleidszaken binnen de kerk en overziet de financiële impact daarvan. Tevens is de penningmeester betrokken bij de begroting(srichtlijnen), financieel beleid en de goede verantwoording daarvan.

Wat verwachten we van een penningmeester?
– Lid zijn van de Protestantse kerk.
– Heeft een hbo- of academisch niveau van denken en functioneren.
– Kan zich makkelijk bewegen tussen de beleidsgebieden en financiën
– Heeft gevoel voor het werken in een organisatie met veel vrijwilligers.
– Heeft gevoel voor een evenwichtige verhouding tussen bestuurders en beroepskrachten.
– Kent Amsterdam en haar bewoners.
– Is deskundigheid op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
– Heeft affiniteit met van beleggen.
– Heeft ervaring als bestuurder en/of toezichthouder.

Interesse?
– Voor verdere informatie wordt u graag geholpen door Redmer Kuiken, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het college voor kerkrentmeesters of Jenneke Welmers, directeur van het kerkelijk bureau. Zij zijn te bereiken via telefoon 020 – 53 53 700
– Bij interesse zien we graag uw motivatie met CV tegemoet via e-mail: vacatures@protestantsamsterdam.nl.

Bron: Protestantsamsterdam.nl

Reacties

Tags:
Back to Top ↑