Actueel

Gepubliceerd op 1 mei 2018

1 juni: Nieuwe wegen voor het ambt, buiten de kerk

Voor wie ben je predikant? Alleen voor de eigen kudde, of ook buiten je eigen parochie? Kun je als predikant de ‘wereld’ van dienst zijn?

Op deze studiedag onderzoeken we de mogelijkheden van het ambt buiten de kerk – rond rouw en trouw, dopen wellicht, of kan dat alleen te midden van de gemeente? Als pastoraal therapeut, coach, opbouwwerker, procesbegeleider…

Wat betekent het voor het ambt als de predikant zich buiten de gemeente begeeft? En moet dat dan nog steeds pro deo, of biedt dit een gemeente nieuwe mogelijkheden om een ‘eigen’ predikant te betalen?

Het programma:
10.00 uur – Inloop met koffie
10.30 uur – Opening in de kapel
11.00 uur – Stevo Akkerman, journalist en columnist van Trouw, geïnterviewd door Elsbeth Gruteke
11.30 uur – Dr. Rein Brouwer, Universitair docent aan de PThU: theologische doordenking van het ambt buiten de kerk
12.00 uur – Janneke Stegeman, vrijgevestigd theoloog en dominee Ad van Nieuwpoort in gesprek met Tom de Haan: gelukkig heb ik (g)een gemeente achter me staan!
12.30 uur – Plenair gesprek, vragen vanuit de zaal
13.00 uur – Lunchpauze
14.00 uur – Pitches: verhalen uit de praktijk:

Tim Vreugdenhil: dominee buiten de kerk
Aart Mak, begraver buiten de kerk
Marieke Sillevis, coach buiten de kerk/pastor ongedocumenteerden
Willemijn Jonkers: ritueel begeleidster buiten de kerk

15.00 uur – In gesprek met één van de pitchers

16.00 uur – Afsluiting en oogst

Praktische informatie:
Datum: 1 juni 2018
Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Bergkerk, Doctor Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort
Opgeven vóór 24 mei 2018 Per mail bij: opgoedgerucht(at)gmail.com
Kosten: cash te voldoen bij aankomst: € 55,- voor leden, € 30,- voor studenten, € 60,- voor niet-leden
Het is mogelijk ter plekke lid te worden van OGG en dan voor € 55 deel te nemen aan deze studiedag
Naast bijdragen van leden ontvangt OGG financiële ondersteuning van partner: Dominass assurantiën bv te Ochten, de predikantenverzekeraar

Opgeven én komen
‘Wel opgeven en niet komen’, of (omgekeerd) ‘niet opgeven maar wel komen’ brengt ons in organisatorische en financiële problemen.

Daarom:
– meld je aan, op z’n laatst 7 dagen voor de studiedag, en kom!
– ben je alsnog door overmacht verhinderd (ziekte, uitvaart), zeg dan af.

Het is mogelijk de studiedag gedeeltelijk mee te maken, maar niet tegen gereduceerd tarief.

Informatie over Op Goed Gerucht:
Henri Fröhlich: opgoedgerucht(at)gmail.com 

Deze studiedag wordt door Op Goed Gerucht in samenwerking met Kerk Zonder Grenzen georganiseerd.

Reacties
Back to Top ↑