Vacatures

Gepubliceerd op 17 mei 2018

Gezocht: Geestelijk verzorger (31-5, Maastricht)

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) heeft taken op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Deze taakgebieden zijn onderling nauw met elkaar verweven. Naast de topreferente en de topklinische zorg levert het MUMC+ ook de basiszorg voor de patiënten in het verzorgingsgebied Maastricht Heuvelland.

Vanuit de toekomstvisie van MUMC + “Gezond Leven” is de ontwikkeling ingezet op verdere ontwikkeling van het profiel Hersen en Zenuwcentrum (HZC). Voor het profiel geldt dat deze excellentie in zorg, onderzoek en onderwijs kan bereiken.

De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) & Klinische Neurowetenschappen (KNW) is in zijn geheel onderdeel van het HZC. Tot deze RVE behoren de medisch specialismen Neurologie, Psychiatrie, Neurochirurgie, Revalidatie en Klinische Neurofysiologie. Naast de hierbij behorende verpleegafdelingen, poliklinieken en functieafdeling, zijn ook de afdelingen Psychologie, Dienst Geestelijke verzorging, Ergotherapie en Logopedie onderdeel van de RVE.

De Dienst Geestelijke Verzorging is enerzijds breed georiënteerd op het gebied van zingeving en spiritualiteit, anderzijds speelt zij in op de diversiteit van levensbeschouwingen.
Naast haar kerntaak in het begeleiden van patiënten en hun naasten kiest de Dienst voor verdere ontwikkeling van (poli-)klinische geestelijke verzorging, ethische advisering, existentiële begeleiding in de oncologische en palliatieve zorg en bij chronisch zieken.
Het team van de Dienst bestaat uit 6 geestelijk verzorgers en een secretaresse.

Functieomschrijving
Van onze nieuwe collega verwachten wij dat:

– Je garant staat voor geestelijke zorg en begeleiding aan patiënten en hun naasten;
– Je op professionele wijze het levensverhaal van anderen weet te verhelderen;
– Je medewerkers ondersteunt bij hun zorg om patiënten;
– Je graag onderwijs ontwikkelt en verzorgt afgestemd op de groep waar je mee gaat werken;
– Je invulling geeft aan rituelen aan bed en beschikt over de capaciteiten om publiek vorm te geven aan bijeenkomsten;
– Je deel neemt aan de 24-uurs bereikbaarheidsdienst en bent bereid in flexibele werktijden te werken;
– Je een bijdrage levert aan de kwaliteitsontwikkeling en aan de integratie van de geestelijke verzorging binnen het zorgproces als geheel;
– Je bereid bent te werken in een complexe en dynamische omgeving en u beschikt over het vermogen verschillende perspectieven in te kunnen nemen.

Lees hier verder.

Bron: MUMC+

Reacties

Tags:
Back to Top ↑