Vacatures

Gepubliceerd op 17 mei 2018

Gezocht: Pastoraal werker (3-6, Heeswijk-Dinther eo)

Parochie Heilige Augustinus zoekt een Pastoraal werker voor minimaal 32 uur per week. Werkgebied omvat de kernen Berlicum-Middelrode, Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

Vanwege vertrek van een van onze pastores is er een vacature ontstaan voor een diaken of pastoraal werker met als werkveld gemeenschapsopbouw en diaconie.

Onze parochie wil haar sterke en vitale kanten verder versterken en heeft deze beleidsperiode als speerpunten jongeren en presentiepastoraat. Onze aandacht gaat daarnaast uit naar het contact met bondgenoten in onze veranderende samenleving en de opbouw van de eigen parochie. Om onze ambitie praktijk te maken zoeken wij een diaken of pastoraal werker die ons pastoraal team komt versterken.

Ons pastoraal team bestaat uit twee pastores, een pastoraal-assistent en begeesterde parochianen. Gezamenlijk dragen zij zorg voor het pastoraat en voor de ontwikkeling en uitvoering van het pastorale beleid op onze vier locaties. Als lid van het pastoraal team bent u werkzaam op alle locaties binnen onze parochie, tevens beschikken wij over een centraal parochiecentrum. Wij laten ons inspireren door de Norbertijnse spiritualiteit van de Abdij van Berne.

Het takenpakket is als volgt te omschrijven:
– Lid van een collegiaal pastoraal team;
– Ontwikkelen en uitvoeren van plannen om de banden tussen parochie en samenleving te versterken (o.a. diaconie, contact met lokale maatschappelijke groeperingen en scholen);
– Ontwikkelen en uitvoeren van plannen in het kader van de gemeenschapsopbouw;
– Mede verzorgen van vieringen (voor zover dat binnen de liturgische kaders mogelijk is);
– Catecheseactiviteiten in overleg met de andere teamleden.

Wij vragen:
– een verbindende teamspeler met affiniteit met jongeren en ervaring met gemeenschapsopbouw;
– een open instelling met goede communicatieve en luistervaardigheden (‘een mensen-mens”);
– beschikbaarheid op tijden dat activiteiten voor onze parochianen mogelijk en nodig zijn;
– een flexibele werkhouding gericht op presentie, samenwerking en het betrekken van mensen bij ontwikkelingen;
– een kerkelijk erkende pastoraal-theologische masteropleiding op HBO of universitair niveau door het bisdom ’s-Hertogenbosch;
– (op termijn) vestiging in het werkgebied van onze parochie.
– een rijbewijs en eigen vervoer in verband met de ligging van onze locaties.

Wij bieden:
– Een levendige parochie met veel begeesterde mensen die actief zijn als kerkganger, begunstiger en/of vrijwilliger waarin ruimte is voor het nemen van initiatieven.
– Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers in het bisdom ‘s-Hertogenbosch (inclusief verhuiskostenregeling).
– Bij aanvang een jaarcontract met de intentie om hierna een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.
– Voor deze functie is de aanvraag van een VOG en kerkelijke zending vanuit het bisdom ’s Hertogenbosch verplicht.

Nadere informatie:
U kunt een uitgebreid profiel opvragen via ons secretariaat: info@parochieheiligeaugustinus.nl of bellen naar 073-5031215.

Uw reactie:
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u tot en met 3 juni 2018 per mail sturen aan: info@parochieheiligeaugustinus.nl o.v.v. Sollicitatie vacature pastoraal werker.

Bron: Heiligeaugustinus.nl

Reacties

Tags:
Back to Top ↑