Vacatures

Gepubliceerd op 12 juni 2018

Gezocht: Hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg (3-7, Nijmegen)

Het Radboud UMC in Nijmegen is op zoek naar een Hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg.

De leerstoel zingeving in de gezondheidszorg beoogt de opbouw van kennis over en inzicht in zingeving op het terrein van de klinische gezondheidszorg. Om substantieel en onderscheidend van betekenis te zijn voor de gezondheidszorg zoekt het Radboudumc een ervaren professional in de klinische praktijk met een wetenschappelijke expertise op het gebied van de zingeving in de zorg en gevoel voor de ambachtelijkheid van de zorg. Tot innovatieve patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs behoort ook integrale en persoonsgerichte zingevingzorg. Aandacht voor zingeving is daarnaast niet louter een individuele zaak op het niveau van de patiënt en diens naasten, maar vormt een kenmerkend aspect van de zorg binnen een ‘learning community’; het gaat er ook om dat artsen, verpleegkundigen en paramedici sensitiviteit voor zingeving ontwikkelen.

Lees hier verder.

Bron: Radboud UMC

Reacties

Tags:
Back to Top ↑