Vacatures

Gepubliceerd op 9 juli 2018

Gezocht: Ambtelijk secretaris (15-9, Utrecht)

Het Aartsbisdom Utrecht is één van de bisdommen van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Ten behoeve van het officialaat, de kerkelijke rechtbank, gevestigd aan de Maliebaan te Utrecht, zoeken wij op korte termijn een Ambtelijk secretaris m/v (notarius/notaria) voor 22,5 uur per week (0,6 fte) voor de duur van één jaar.

De notarius/notaria is ambtshalve nauw betrokken bij alle kerkrechtelijke aangelegenheden, vooral betreffende het huwelijkspastoraat, die aan het officialaat zijn toevertrouwd. De functie van notarius/notaria is een juridische en administratieve functie, waarbij een hoge mate van zelfstandigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en discretie is vereist. De notarius/notaria is verantwoording schuldig aan de officiaal of diens plaatsvervanger.

Taken die bij deze functie behoren zijn:
– Het verwerken van inkomende en uitgaande post, telefoon en e-mail;
– Het behartigen van alle administratieve en juridische aangelegenheden;
– Het onderhouden van contacten met medewerk(st)ers in het veld;
– Het notuleren van gesprekken.

Om deze functie goed te kunnen vervullen verwachten wij:
– Dat de kandidaat praktiserend rooms-katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt;
– MBO-opleiding;
– Gedegen kennis van de Nederlandse taal;
– Enige kennis van vreemde talen (Duits, Engels);
– Bereidheid om zich te bekwamen in kerkrechtelijke procedures;
– Goede communicatieve en sociale eigenschappen;
– Kennis van automatisering, met name in een Microsoft-omgeving.

Het Aartsbisdom Utrecht biedt:
– Een salaris, passend bij uw opleidingsniveau, leeftijd en ervaring;
– Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 13de maand, ADV-dagen en een goed pensioen (PfZW).

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen uiterlijk 15 september a.s. te worden gericht aan:

Officialaat Aartsbisdom Utrecht
Sollicitatiecommissie
Maliebaan 40
3581 CR Utrecht
e-mail: vantol@aartsbisdom.nl

Nadere informatie omtrent de functie kan worden verkregen bij het Hoofd Bureau Officialaat van het Aartsbisdom Utrecht, de heer mr. drs. C.A. van Tol, tel.: 030 2361570. Zie ook: www.aartsbisdom.nl.

Bron: Aartsbisdom.nl

Reacties

Tags:
Back to Top ↑