Vacatures

Gepubliceerd op 12 augustus 2018

Gezocht: Straatpastor (zsm, Leiden)

De Stichting Straatpastoraat Leiden is in 2010 opgericht door een aantal Leidse kerken en stelt zich ten doel
– vanuit een christelijke visie en in verbondenheid met lokale christelijke geloofsgemeenschappen
– beleid te ontwikkelen en voorwaarden te scheppen voor een laagdrempelige en outreachende vorm van pastorale zorg met aandacht voor dak- en thuislozen in de gemeente Leiden en omgeving ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond

De Stichting Straatpastoraat Leiden zoekt een Straatpastor (0,4 – 0,6 fte) per 1 december 2018.

Wij zoeken iemand die hart heeft voor dak- en thuislozen ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. De straatpastor zal zich, in aanvulling op de al geboden somatische, psychische en sociale zorg, richten op de zielzorg.

Taken:
– present zijn daar waar het leven van de dak- en thuislozen zich afspeelt;
– opbouwen van een steunend netwerk van mensen die het leven op straat kennen door middel van groepsactiviteiten en veldwerk;
– signaleren van relevante ontwikkelingen en het organiseren van vernieuwende initiatieven;
– stimuleren van contacten tussen mensen met en zonder dak;
– op verzoek voorgaan bij uitvaarten binnen de doelgroep;
– maandelijkse liturgische vieringen organiseren en daarin voorgaan;
– werven en begeleiden van vrijwilligers en onderhouden van contacten met relevante organisaties.

We zoeken iemand die:
– zich geïnspireerd weet door het evangelie;
– ervaren is in het pastoraat;
– vragen rond zingeving en eigenwaarde, schuld en verzoening, verlies en verdriet, hoop en perspectief kan herkennen, verwoorden en betekenis kan geven;
– werkt vanuit kernwaarden als: openheid, onvoorwaardelijke aandacht, respect en trouw;
– de taal spreekt van de straat, van beleidsmakers en van de kerk;
– bedreven is in PR en communicatie, zowel intern als extern;
– ondernemend is en nieuwe initiatieven kan ontwikkelen;
– een relevante theologische (HBO/WO) opleiding en werkervaring heeft;
– lid is van een christelijke geloofsgemeenschap.

Wij bieden:
– veel ruimte voor creativiteit en pionierswerk;
– een stimulerende werkomgeving;
– secretariële ondersteuning en een uitvalsbasis in Diaconaal Centrum De Bakkerij in hartje Leiden;
– een aanstelling van 0,4 tot 0,6 fte voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging, volgens kerkelijke arbeidsvoorwaardenregeling;

Meer informatie over deze functie bij Bert Verweij, (06-57883036, bestuur@straatpastoraatleiden.nl).

Sollicitaties:

Stichting Straatpastoraat Leiden
Oude Rijn 44 b
2312 HG Leiden

bestuur@straatpastoraatleiden.nl

Reacties

Tags:
Back to Top ↑