Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 1 september 2018

Brenda Mathijssen universitair docent Godsdientspsychologie RUG

Brenda Mathijssen is met ingang van september 2018 aangesteld als universitair docent Religiepsychologie (assistant professor Psychology, Culture & Religion) aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zal onderwijs op het gebied van religie, gezondheid en welzijn gaan verzorgen. Daarnaast gaat zij onderzoek doen waarin twee grote thema’s centraal staan: de menselijke omgang met de dood en de rol van etnisch-culturele en religieuze diversiteit in relatie tot gezondheid en welzijn.

Sterven, dood en rouw
Brenda Mathijssen promoveerde in 2017 aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen) op een onderzoek naar de manier waarop recente nabestaanden in Nederland betekenis zoeken, creëren en toeschrijven in confrontatie met de dood van een naaste. Ze keek daarbij naar de rituele praktijken en situationele geloofsvoorstellingen van rooms-katholieke, protestantse en niet-kerkelijke mensen in het uitvaart- en rouwproces, en onderzocht welke rol deze speelden in de betekenisverlening aan de dood. Centraal stond de Nederlandse context waarin de rol van religie veranderd is, het individu centraal staat en crematie de dominante vorm van lijkbezorging is geworden. Het afgelopen jaar werkte Brenda als postdoc aan de University of Reading in het Verenigd Koninkrijk, waar ze de behoeften rond sterven, dood en rouw van verschillende gevestigde minderheden en recente migranten in kaart bracht.

Religie, gezondheid en welzijn
Op onderwijsgebied zal Brenda in Groningen het psychologiegedeelte van het vak Psychology and Sociology of Religion voor bachelorstudenten theologie en religiewetenschappen gaan verzorgen. Daarnaast gaat dit jaar de nieuwe master Religion, Health and Wellbeing van start; hiervoor en voor de master Geestelijke Verzorging zal zij het vak Healing, Possession, Illness verzorgen alsmede een gedeelte van het methodenonderwijs in de cursus Conducting research on Religion, Health and Wellbeing. Ook zal ze scripties gaan begeleiden.

In het onderzoek dat zij aan de RUG gaat doen, staan twee hoofdthema’s centraal: enerzijds de menselijke omgang met de dood en anderzijds de rol van etnisch-culturele en religieuze diversiteit in relatie tot gezondheid en welzijn. ‘Mensen staan centraal in mijn onderzoek en ik kijk er naar uit om dat voort te zetten in Groningen,’ aldus de nieuwe universitair docent.

Onderzoeksplannen
Brenda licht haar onderzoeksplannen nader toe: ‘De komende jaren wil ik in Groningen mijn eigen onderzoeksagenda opbouwen en een bijdrage leveren aan de vakgroep Comparative Study of Religion en de sectie Godsdienstpsychologie & Geestelijke Verzorging. Qua onderzoek zal ik me bezig blijven houden met de menselijke omgang met de dood, maar ik zal me vooral ook gaan richten op diversiteit in relatie tot gezondheid en welzijn. Hoe mensen gezondheid ervaren en welke woorden en betekenissen zij toeschrijven aan welzijn wordt beïnvloed door intersectionele factoren. Denk bijvoorbeeld aan religie, etniciteit, gender en leeftijd. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Er is behoefte aan een breder begrip van diversiteit in religiepsychologisch onderzoek en in onderzoek naar gezondheid en welzijn. Dit biedt tevens handvatten voor de professionals die in dit brede veld werkzaam zijn, zoals geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, uitvaartverzorgers en andere zorgverleners.’

Bron: RUG | Foto: Vimeo
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development