Vrijwilligers

Gepubliceerd op 10 september 2018

Gezocht: Vrijwillige gastdocenten (zsm, NL)

Vastenactie is een katholieke hulporganisatie. Wij steunen jaarlijks tientallen ontwikkelingsprojecten over de hele wereld. Denk aan projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, maar ook aan schoon drinkwaterprojecten en vredes- en verzoeningsprojecten in (voormalige) conflictgebieden.

Basisschoolleerlingen helpen mee
Om ons werk in het buitenland te kunnen doen, werven we in Nederland fondsen. Onder volwassenen natuurlijk, maar ook de Nederlandse kinderen helpen fl ink mee! Jaarlijks zetten zo’n 300 basisscholen zich in voor Vastenactie. Ze organiseren sponsorlopen, markten, zamelen lege fl essen in en doen allerlei kleine klusjes. Allemaal om geld in te zamelen voor mensen die het hard nodig hebben. Om de kinderen extra enthousiast te maken, geven we tijdens de campagneperiode in het hele land gastlessen. En daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken! Wilt u ons helpen mee te werken aan een betere wereld? De campagneperiode is elk jaar tussen februari en april. Op een dag bent u gemiddeld van 8:30 uur tot 15:00 uur bezig met de gastlessen, exclusief reistijd. U kunt een vrijwilligersvergoeding ontvangen en uw reiskosten worden natuurlijk vergoed. Een sollicitatiegesprek (via Skype) en een verplichte training horen bij de procedure, net als een VOG.

Doet u mee?
Stuurt u dan een mailtje aan onze collega Kitty: scholentour@vastenactie.nl. Op onze website leest u meer over ons werk, de scholencampagne en over de gastlessen: www.vastenactie.nl/scholen.

Wij zien uit naar uw reactie!

Bron: Vastenactie

Reacties
Back to Top ↑