Christien..." /> Christien Crouwel algemeen secretaris Raad van Kerken – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 10 oktober 2018

Christien Crouwel algemeen secretaris Raad van Kerken

Ds. Christien Crouwel volgt ds. Klaas van der Kamp op, die van 1 maart 2008 tot 1 september 2018 algemeen secretaris was. Eerdere voorgangers waren ds. Ineke Bakker (1995-2007), ds. Wim van der Zee (1985-1995) en dr. Herman Fiolet (1968-1985).

Tot het aantreden van de nieuwe algemeen secretaris is drs. Hillie van der Streek interim-secretaris van de Raad van Kerken.

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van achttien kerkgenootschappen, en kent een groeiende samenwerking met MissieNederland. Door ontmoeting en dialoog wil de Raad de onderlinge samenwerking en gemeenschap versterken. Daarnaast treden de lidkerken in de Raad gezamenlijk op ten dienste van de samenleving, onder meer in contacten met de overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties. De Raad van Kerken is een van de dragers van het OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims) en het Knooppunt Kerken en Armoede. De Raad van Kerken in Nederland vierde dit jaar zijn 50-jarig bestaan.

Op 18 januari 2019 organiseert de Raad van Kerken de jaarlijkse Oecumenelezing, tevens nieuwjaarsreceptie. Er zal dan gelegenheid zijn kennis te maken met de nieuwe algemeen secretaris. De Oecumenelezing begint om 15.00 uur en vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht.

Bron: Raad van Kerken
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development