Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 10 oktober 2018

Geestelijk verzorgers aardbevingsgebied aangesteld: Jitse van der Wal en Melissa Dales

Vanaf 1 december 2018 zullen twee parttime geestelijk verzorgers mensen in het aardbevingsgebied ondersteunen bij het (her)vinden van hun draai in de samenleving. Het platform Kerk en Aardbeving  (K&A) heeft de stichting Solidair Groningen & Drenthe (SGD) bereid gevonden om tijdelijk het werkgeverschap te vervullen.

Het platform K&A en de SGD maken deel uit van een brede projectgroep uit verschillende maatschappelijke en kerkelijke organisaties. De projectgroep meent in Jitse van der Wal en Melissa Dales twee goede geestelijk verzorgers te hebben gevonden die deze functie gezamenlijk waar kunnen maken. In de loop van het volgend jaar worden de geestelijk verzorgers ondergebracht in een zelfstandige inter-levensbeschouwelijke stichting. Jitse en Melissa zijn voorlopig aangesteld voor een jaar met de bedoeling om voor langere tijd verbonden te blijven aan dit initiatief en zo mogelijk op te schalen. Zij zullen zich binnenkort nader aan de regio voorstellen en ook hun werkwijze en vestigingsplaats bekend maken.

Diverse landelijke fondsen zoals de Maatschappij van Welstand, PIN fonds, Stichting Rotterdam, het RCOAK, de PKN Groningen, de Doopsgezinde sociëteit en andere kerkgenootschappen hebben zich solidair getoond met Groningers in nood. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een substantiële bijdrage geleverd. Dat gebeurde nadat de Tweede kamer een motie aannam van Carla Dik Faber (CU). Die motie sloot uitstekend aan bij het verlangen in het aardbevingsgebied om de beproefde regio ook op dit punt te ondersteunen.

Veel mensen hebben hun hoofd en buik vol van alle problematiek rondom schadeafhandeling, compensatie en communicatie. Onveiligheid, onzekerheid, verlies, boosheid en teleurstelling spelen daarin een prominente rol. Geestelijk verzorgers hebben daar oog voor. Ze hebben inzicht in problemen in de samenleving en zijn opgeleid om mensen te helpen daarmee – strijdvaardig – om te gaan.

Geestelijk verzorgers zijn geen dominees, geen maatschappelijk werkers en geen psychologen.

Zij zijn specialisten op het gebied van zingeving. In gesprekken sluiten zij aan bij de bronnen en de waarden van de gesprekspartner. Wie daar behoefte aan heeft, wordt ondersteund om binnen de eigen context (leefomgeving en sociaal netwerk) te werken aan veerkracht, weerbaarheid en regie over het eigen leven.

Bron: Solidair Groningen-Drenthe
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development