Overig Europa

Gepubliceerd op 8 november 2018

Gezocht: Part-time Predikant(e) (1-12, Luxemburg)

De Nederlandse Protestantse Gemeente in Luxemburg (NPG) zoekt per 1 oktober 2019 een part-time Predikant(e) (60%).

Hij/zij zal zich bezighouden met:
– pastoraal werk,
– kerkdiensten (ca. 25 preekbeurten per jaar),
– gemeenteactiviteiten binnen de NPG (diverse kringen),
– contacten met anderstalige protestantse gemeenten in Luxemburg.

Wij denken aan een predikant(e) met een oecumenische instelling. Ervaring op bovengenoemde gebieden strekt tot aanbeveling. Actieve beheersing van de Duitse en/of Franse taal is vereist. Eventueel bestaat de mogelijkheid om enkele uren godsdienstonderwijs op VWO-niveau aan Nederlandstalige kinderen van de Europese School te geven.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie: dhr. Wim van Heesen, tel. +352 621 243324 (mobiel), e-mail: wvheesen@pt.lu.

Sollicitaties kunt u tot uiterlijk 1 december richten aan de secretaris van de beroepingscommissie: mevr. Ati van Dijk, 13, rue des Sources, L-7253 Walferdange, e-mail: ativandijk@gmail.com.

Bron: NPG

Reacties

Tags:
Back to Top ↑