Vacatures

Gepubliceerd op 24 januari 2019

Gezocht: Kerkelijk werker (8-2, Halfweg-Zwanenburg)

De Mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar een Kerkelijk werker voor de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg die gedurende een periode van vacant zijn werkzaam zal zijn t.b.v. van het pastoraat in de gemeente, voor een dienstverband van 18 uur voor een periode van minimaal 6 maanden.

Mobiliteitspool
De Protestantse Kerk in Nederland telt zo’n 1,85 miljoen leden in ruim zestienhonderd plaatselijke gemeenten. Zij heeft een Dienstenorganisatie met een landelijk kantoor in Utrecht. De primaire taak van de Dienstenorganisatie is de ondersteuning van kerk en gemeenten. De Dienstenorganisatie bestaat uit drie inhoudelijke en twee ondersteunende clusters. De Mobiliteitspool is een onderdeel van cluster Kerk en Werk Kerk. Vanuit de Mobiliteitspool worden medewerkers met een bijzondere aanstelling (beginnende predikanten, jeugdwerkers, kerkelijk werkers, interim predikanten en pioniers) tijdelijk uitgeleend aan plaatselijke gemeenten ten behoeve van specifieke werkzaamheden.

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg
De Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg is een fusiegemeente vanaf 2005. Daarvoor was de samenwerking tussen beide lokale kerken al vele jaren intensief. Met name het jeugd- en jongerenwerk was al meer dan dertig jaar gecombineerd. Later volgden de andere kerkelijke activiteiten, de kerkdiensten en het bestuur. De gemeente telt nu ca 450 leden. De gemeente telt één predikantsplaats (nu vacant). Het kerkbestuur telt 13 vrijwilligers. De colleges worden ondersteund door medewerkers. Op de zondagen bezoeken gemiddeld zo’n 90 leden de kerkdienst. De vieringen tijdens Kerst, Pasen en Pinksteren trekken meer belangstellenden. De gemeente probeert een dorpskerk te zijn, waar alle inwoners van Halfweg en Zwanenburg zich welkom mogen weten. De Protestantse gemeente kenmerkt zich vooral door de nadruk op onderling contact. Dit uit zich onder andere in een hoge opkomst bij het koffie-drinken-na-de-zondagse-kerkdienst, de cursussen, de jaarlijkse bazaar & boekenmarkt, de twee koren en de activiteiten voor ouderen. Maar ook in het alledaagse meeleven met elkaar, juist ook bij blijde en droevige momenten in het leven. Zo wordt gestalte gegeven aan de kerk als het ene lichaam van Christus. De gemeente is zowel naar binnen als naar buiten ingesteld. De kerk is er immers voor de wereld en niet alleen voor zichzelf. Zo stelt zij ruimte beschikbaar voor de regionale Voedselbank, steunt zij ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland en stimuleert zij haar leden actief te zijn in de woonomgeving. Meer informatie is te vinden op de website van onze protestantse gemeente: https://www.protestantsekerkhalfweg.nl/.

Wij zoeken een inspirerende man of vrouw die de gemeente gedurende het zoeken naar een nieuwe predikant, ondersteunt bij het pastorale werk. De taken liggen met name op het gebied van:
– Ouderenpastoraat
– Ondersteuning van de consistorie en het pastorale wijkwerk
– Crisispastoraat
– Leiden van rouwdiensten

Wij wensen van onze nieuwe kerkelijk werker:
– een afgeronde opleiding Godsdienst Pastoraal Werk en inschrijving in het register voor kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk;
– flexibiliteit in tijdsbesteding uitgaande van een gemiddelde werkweek van 18 uur;
– een verbindende en samenbindende instelling;
– ervaring met ouderenpastoraat en toerusting in het pastoraat.

Het gaat om een aanstelling van minimaal 6 maanden via de Mobiliteitspool, waarbij de kerkelijk werker in tijdelijke dienst komt van het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Afhankelijk van de vervulling van de predikantsvacature is een eenmalige verlenging van het contract mogelijk.

Informatie
U kunt contact opnemen met Evert Jan Hazeleger, Begeleider in het team Mobiliteit tel. 06 – 21419687 e.hazeleger@protestantsekerk.nl of Jelmer Voet, P&O-adviseur, tel. 030 – 8801676 / j.voet@protestantsekerk.nl

Reageren
Een schriftelijke reactie met CV kan tot en met 8 februari a.s. per e-mail worden gestuurd naar vacatures@protestantsekerk.nl o.v.v. vacaturenummer 2019-006, t.a.v. Jelmer Voet, P&O-services.

Bron: PKN

Reacties

Tags:
Back to Top ↑