Klussen

Gepubliceerd op 30 januari 2019

Gezocht: Kerkelijk werker als coördinator van JOTA (16-3, Oostburg)

JOTA is op zoek naar een Kerkelijk werker, als coördinator van JOTA – 0,5 fte per 1 mei 2019.

Functie: Kerkelijk werker als coördinator van JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie
Aantal uren: 16 – 20 uur per week
Aanstelling: 1 mei 2019, voor de periode van 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Uit de Visie van JOTA
‘Je zult liefde hebben tot je naaste, die een mens is zoals jij’. JOTA wil een plek zijn waar dit visioen dichterbij komt. De activiteiten van JOTA zijn een middel om dit doel te bereiken, namelijk ‘medemens zijn’.

Organisatie:
JOTA bestaat ruim drie jaar en is gevestigd in Oostburg, in het hart van West Zeeuws- Vlaanderen. In die tijd is de organisatie zodanig gegroeid, op basis van vragen uit de samenleving, dat het noodzakelijk is om een professionele kracht aan te trekken, als coördinator. De stichting heeft nu één (parttime) betaalde kracht in dienst. Deze geeft uitvoering aan het jeugd- en jongerenwerkwerk (JOTA-jong). Daarnaast draaien de activiteiten op ruim 40 vrijwillige medewerkers. JOTA is geopend van woensdag t/m zaterdag van 10:00-16:00u. In de periode juli en augustus is het ontmoetingscentrum van maandag t/m zaterdag geopend van 10.00-16.00u.

Plaats in de organisatie:
De coördinator is, in opdracht van het bestuur, verantwoordelijk voor de uitvoering en vormgeving van het beleid, geeft leiding aan de gehele uitvoerende organisatie en de vrijwillige medewerkers. Hij/zij werkt op basis van gelijkwaardigheid samen met de jongerenwerker.

Werkzaamheden:
T.a.v. uitvoering beleid:
– opstellen van werk– en activiteitenplannen, op basis van het bestuursbeleid.
– voorstellen aandragen voor het Stichtingsbeleid, waarin de presentietheorie centraal staat
– programma ontwikkelen m.b.t. het thema “zingeving en inspiratie”
– eindverantwoordelijk voor het kasbeheer w.o. overleg met de administrateur

T.a.v. vrijwilligers:
‐ Werven van, inwerken en begeleiden van en leidinggeven aan de vrijwilligers
– organiseren van (bij)scholing

T.a.v. de gasten/deelnemers activiteiten:
– present zijn
– signalerende functie t.a.v. vragen en behoeften en daarmee handelen
– een open, veilige (vertrouwens-) sfeer creëren
– het (laten) registeren van het aantal bezoekers in JOTA en bijzonderheden

T.a.v. het onderhouden van contacten met instanties en samenleving:
‐ leggen en onderhouden van contacten met subsidiegevers, kerken, overheden en andere organisaties in de regio
– onderhouden en vormgeven van public relations
‐ bekendheid van JOTA en haar activiteiten in de regio vergroten w.o. beheer website en andere sociale media

Profiel medewerker:
– opleiding HBO-theologie
– vaardig in het voeren van gesprekken, twee- en groepsgesprekken en het voeren van overleg
– kan goed samenwerken met diverse groeperingen en personen
– kent de presentietheorie en kan daar inhoud aan geven
– kan goed luisteren, parafraseren, begrip en respect tonen, heeft inlevingsvermogen
– gaat vertrouwelijk om met informatie van en over gasten en vrijwillige medewerkers
– kennis van en ervaring met inloophuizen strekt tot aanbeveling
‐ creatief, initiatiefrijk en vernieuwend
‐ durft verantwoordelijkheid te nemen
‐ beschikbaar op maandag t/m zaterdag op nader te bepalen uren

Wij bieden:
‐ uitdagend werk in een inspirerende werkomgeving
‐ een team met enthousiaste vrijwilligers
‐ een dienstverband voor de projectduur van twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging
– goede arbeidsvoorwaarden volgens de arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk.

Informatie en solliciteren:
Neem contact op met het bestuur via:
E: jota.oostburg@gmail.com
T: secretaris bestuur 06-384 112 01
Solliciteren kan vóór 16 maart 2019 door een motivatiebrief en Curriculum Vitae te sturen naar het bestuur van JOTA, email: jota.oostburg@gmail.com.
U krijgt een ontvangstbevestiging.

Bron: JOTA

Reacties

Tags:
Back to Top ↑