Actueel

Gepubliceerd op 23 januari 2019

Vanaf 4 juni: Cursus ‘Wereldreligies en hun omgang met dood en sterven’

De Academie voor Geesteswetenschappen presenteert een prachtig aanbod van extra cursussen over uiteenlopende onderwerpen zoals astrologie, aardse mystiek, esoterisch bijbellezen en het enneagram.

De cursussen duren steeds vier of vijf (wekelijkse) colleges en kunnen worden gevolgd door iedereen met belangstelling voor het onderwerp. Voorafgaand aan de meeste cursussen is een introductielezing. Zie de algemene informatie. Vanaf 4 juni: cursus ‘Wereldreligies en hun omgang met dood en sterven‘.

Is de dood het einde van alles? Zijn we op een reis zonder thuisreis? Of gloort ergens licht, vrede, nirvana, paradijs, eeuwig leven? Krijgen we misschien meerdere kansen om ons Zelf te realiseren en is de dood niet meer dan een doorgangshuis? Hoe gaan we om met ziekte waarin de dood zijn schaduw vooruit werpt en met de laatste dagen die ons gegund zijn? En wat zegt (je visie op) de dood eigenlijk over (je visie op) het leven?

De grote wereldreligies hebben vele duizenden jaren ervaring in de omgang met deze vragen en er ook antwoorden op geformuleerd en rituelen omheen gemaakt. Toch zijn die antwoorden minder in steen gebeiteld dan veelal gedacht wordt. Ze zijn door de eeuwen heen ook aan verandering onderhevig geweest. Zo kende het vroege christendom geen hel op de wijze zoals de middeleeuwers daarover dachten. En in onze post-christelijke samenleving tekenen zich nieuwe verschuivingen af. Ook zijn er bv. nogal wat verschillen tussen wat westerse boeddhisten zich bij stervensbegeleiding en de dood voorstellen en hoe daarover in Azië wordt gedacht.

Lees hier verder.

Bron: Nieuw Wij

Reacties
Back to Top ↑