Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 1 februari 2019

“Faculteit Religie en Theologie van de VU moet bijsturen om te kunnen groeien”

Het onderzoek van de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit hoort bij de wereldtop, maar er zijn beperkingen voor verdere groei. Dat meldt de faculteit op haar website.

“Het bestuur van de Faculteit Religie en Theologie heeft het voornemen om te reorganiseren. In 2017 is de strategie van de faculteit aangepast. Centraal in die strategie staat het streven om het leidende expertisecentrum te zijn met betrekking tot religie in de samenleving. Er wordt door iedereen hard gewerkt om dat doel te behalen en door academische excellentie te verbinden met religieuze diversiteit en maatschappelijke relevantie. In veel opzichten is de faculteit succesvol in dit streven, zoals duidelijk werd bij de recente onderzoeksbeoordeling en de vijfde plaats wereldwijd in de QS-ranking. Tegelijkertijd stuit de faculteit op beperkingen als het gaat om de expertise die beoogd is aan te trekken voor verdere groei en ontwikkeling. Daarnaast ondermijnt een financieel tekort in 2019 de ambities van de faculteit.

Groei faculteit
Om deze redenen heeft het faculteitsbestuur aan het College van Bestuur voorgesteld om de faculteit te reorganiseren op zo’n manier dat continuïteit in onderwijs, onderzoek en valorisatie is gewaarborgd. Hierdoor ontstaat de ruimte voor de faculteit om sterker uit het dal te komen. Decaan Ruard Ganzevoort: “Het is een traject dat we zorgvuldig bewandelen en waarbij we ons houden aan het stappenplan dat geldt op de VU. Er zijn gesprekken met de medewerkers, de medezeggenschap en het College van Bestuur. We hebben ook onze studenten geïnformeerd om hen te verzekeren dat hun onderwijs gegarandeerd blijft.””

Bron: VU
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development