Vacatures

Gepubliceerd op 7 maart 2019

Gezocht: Bestuurssecretaris (19-3, Utrecht)

De stichting RK GVO is op zoek naar een Bestuurssecretaris voor een aanstelling van 0,2 fte. Inschaling in AB-schaal voor adjunct-directeuren (AB schaal 2018-2019 voor GVO en HVO, € 4102,- max. bij fulltime aanstelling)

locatie: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
indiensttreding: 1 juni 2019 of zo spoedig mogelijk daarna.

Informatie kan ingewonnen bij dhr. W.H. van den Dool (bestuur RK GVO) per e-mail (vandendool@aartsbisdom.nl) of telefonisch (030-2361570, maandag tot woensdag).

Sollicitatie met CV insturen vóór 19 maart 2019 per e-mail naar rkgvo@gvoenhvo.nl
De sollicitatiegesprekken zullen op 4 april 2019 plaatsvinden.

Taken bestuurssecretaris RK GVO

Context
De werkzaamheden worden verricht voor de Stichting Rooms-katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (RK GVO). Deze stichting heeft ongeveer 20 docenten, 2 regiobegeleiders, een bestuurssecretaris en een secretaresse part time in dienst.

De stichting is vertegenwoordigd in het Centrum voor Vormingsonderwijs waarin 6 organisaties samenwerken, die godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs aanbieden op openbare basisscholen in Nederland. We onderscheiden daarbij boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, rooms-katholiek en protestants vormingsonderwijs. Deze organisaties werken samen aan een professioneel en eigentijds aanbod. Het Centrum voor vormingsonderwijs verzorgt de gemeenschappelijke taken en is gevestigd in Utrecht.

Leerlingen op openbare scholen hebben recht op godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs. Ouders kunnen bij de school aanmelden dat ze hun kind willen laten deelnemen aan het vormingsonderwijs dat door een van de zes denominaties verzorgd wordt.

Taken
– Ambtelijk secretaris landelijk bestuur
– Beheer salarisadministratie personeel
– Verrichten van alle voorkomende financiële werkzaamheden
– Coördinatie aanstelling docenten i.s.m. de regiobegeleiders
– Coördinatie in geval van ziekte van docenten i.s.m. de regiobegeleiders en HR medewerker van het Centrum voor Vormingsonderwijs
– Leidinggeven aan secretariële medewerker
– Voorlichting over het belang van de sector Vormingsonderwijs naar media e.d.
– Beheer van de website

Kader en  verantwoordelijkheden

Kader:
de onderwijs wet- en regelgeving, landelijk beleid Centrum voor Vormingsonderwijs, landelijk beleid van RK GVO.

Verantwoording:
aan het bestuur van het RK GVO.

Functie eisen
– minimaal HBO-diploma dan wel aangetoond HBO+ werk- en denkniveau
– inzicht in de organisatie en werkwijze van scholen
– kennis van het openbaar basisonderwijs
– onderschrijft de rooms-katholieke godsdienstige uitgangspunten
– is een gelovig en kerkelijk betrokken mens
– vaardigheid in het voeren van een salarisadministratie
– invoelingsvermogen, sociale en communicatieve vaardigheden

Vakinhoudelijke kennis van het rooms-katholiek geloof strekt tot aanbeveling.

Zie verder:
www.rkgvo.nl
www.vormingsonderwijs.nl

Reacties
Back to Top ↑