Klussen

Gepubliceerd op 18 maart 2019

Gezocht: Een bevlogen musicus (31-3, Hoogeveen)

De protestantse wijkgemeente de Weide in Hoogeveen zoekt voor onze veelkleurige en enthousiaste gemeente:

een bevlogen Musicus

Die ons wil begeleiden, inspireren en motiveren in ons gemeente en geloofsleven. De wijkgemeente heeft in haar recent vastgestelde koers de keuze gemaakt om extra in te zetten op muzikale ondersteuning van de gemeente in de breedste zin. We zijn daarom op zoek naar iemand die ons kan ondersteunen als:

Organisator: Brengt muzikale talent vanuit de gemeente bijeen om de viering in de meest brede zin te verrijken.

Koorleider/dirigent: Er is sinds vorig jaar begin gemaakt met een kinderkoor en de wens is om een jongerenband of -muziekgroep op te richten. Er wordt gevraagd naar muzikale ondersteuning van projectkoren en musicals.

Pianist: We zoeken bij voorkeur iemand die piano/keyboard speelt om de liederen die zich daartoe lenen te begeleiden eventueel in samenhang en samenwerking met andere instrumentalisten.

Je hebt ‘Affiniteit’ met de veelkleurige muziekbeleving van de gemeente en kennis van (of bereidheid) tot kennis te nemen van muzikale ontwikkelingen in de breedte van de Protestantse traditie en wereldkerk. Je ondersteunt de predikanten bij de voorbereiding en invulling van de eredienst en uitvoering van het ingezette beleid. Je hebt als kerkmuziekprofessional een relevante HBO opleiding

Wat bieden wij?
– Een enthousiast team van professionals en vrijwilligers Een goed toegerust kerkgebouw.
– Ruimte om jongeren en ouderen zich muzikaal te laten ontwikkelen en volop te experimenteren.
– Inschaling in schaal 8 conform de salarisregeling van de Protestantse Kerk in Nederland

Profiel van de wijkgemeente
De Protestantse gemeente ‘de Weide’ in Hoogeveen is een muzikale gemeente, waarin de muziek het geloof ondersteunt en op gang brengt. Er is een verlangen naar muzikale vernieuwing als vorm van gemeenteopbouw. De centrale gedachte is dat de muziek in onze gemeente ‘de lofzang gaande houdt’.

In de kerkmuziek gaat het om de gemeentezang en de begeleiding van alles wat met muziek te maken heeft binnen de gemeente

We gaan in De Vredehorst uit van verschillende stromingen en gaan uit van de verscheidenheid aan invulling binnen de gemeente, maar wel telkens met eenzelfde basis stramien. Naast het ontmoeten van God en elkaar in de gemeente weten wij ons verbonden met de wereld die om onze zorg vraagt.

In onze gemeente is een cantor werkzaam die verbonden is aan onze cantorij. Daarnaast zoeken we nu een kerkelijk werker voor de andere kerk muzikale stromingen. We denken dan aan het evangelische lied, liederen uit de musicals van Gerard van Midden en Gerard van Amstel, het kinderlied en liederen met bijvoorbeeld een popmuziekachtergrond.

Vooralsnog gaan we uit van een formatieve inzet van 12 uren op hbo-niveau voor één jaar met een mogelijkheid tot verlenging. Het eerste jaar zal vooral een jaar van ontwikkelen en pionieren zijn.

Informatie over deze functie is te verkrijgen bij Alex Visscher, voorzitter kerkenraad (06 1078 6794), of Wim Loosman, predikant (0528 – 262612).

Reacties voor: 31 maart 2019 naar scriba@pwgdeweide.nl.

Bron: PWG de Weide

Reacties

Tags:
Back to Top ↑