Klussen

Gepubliceerd op 14 maart 2019

Gezocht: Inspirator en organisator (30-3, Barneveld)

De Protestantse Gemeente Barneveld “laat je raken”. Dat is het motto in onze visie en missie. Met thema’s rond inspireren, verbinden, delen en zorgen is de kern van de kerkgemeenschap beschreven. Met deze thema’s wordt de komende jaren verder gebouwd aan de levende kerk.

Het bouwen wordt ook letterlijk uitgevoerd, want we gaan van twee kerkgebouwen naar één. Vanaf september 2019 gaat de Bethelkerk dicht en gaat een stevige vernieuwbouw plaatsvinden. Gedurende de bouw wordt de Immanuelkerk gebruikt, waarna we hopen in september 2020 weer terug te komen in het vernieuwde kerkgebouw dat een nieuwe naam krijgt.

Om dit goed te begeleiden zijn een bouwcommissie en een fondsen commissie gevormd. En er is veel te doen. Vandaar dat het moderamen hulp zoekt bij het organiseren van de vele activiteiten, zoals:

– Het ontplooien van activiteiten rond het afscheid van de Bethelkerk (september 2019) en later de Immanuelkerk (2020)
– Activiteiten organiseren die de overbruggingsperiode als eerste jaar in één gebouw tot een mooie periode maken
– Activiteiten rond de uiteindelijke vernieuwbouw, zoals maandelijkse excursies naar de bouwplaats, samen dromen over de toekomst, en de ingebruikname van het nieuwe gebouw.
– Het communicatieplan verder uitwerken (waarvan de communicatie rondom de vernieuwbouw een pilot is)
– de geformuleerde visie en missie verder bekend maken

Omdat de verbouw een groot beroep doet op alle vrijwillige en betaalde krachten zoeken we een Inspirator en organisator (M/V) die ons in deze periode helpt.

We zoeken iemand die:
– Actief lid is van een kerkgemeenschap en de schouders eronder wil zetten
– Op alle niveaus en met veel mensen mee kan denken en organiseren
– Goed kan communiceren en verbinden
– Enthousiasmerend kan schrijven en gevoel heeft voor social media en dit gebruikt
– Initiatiefrijk is, structuur aanbrengt en mensen de ruimte geeft
– Overdag en ’s avonds beschikbaar is

Salariëring is vergelijkbaar aan de regeling voor kerkelijk werkers.

We denken aan twee a drie dagen per week, de periode kan doorlopen tot en met september 2020.

Reacties kunnen voor 30 maart 2019 worden gericht aan voorzitter@pgbarneveld.nl.

Bron: PGBarneveld.nl

Reacties

Tags: ,
Back to Top ↑