Vacatures

Gepubliceerd op 7 maart 2019

Gezocht: Junior Onderzoeker (27-3, Utrecht)

Het Departement Praktische Theologie en Religiewetenschappen van Tilburg University is op zoek naar een gekwalificeerde en enthousiaste nieuwe collega, in het kader van het door ZonMw gesubsidieerde onderzoeksproject PLOEG 2 ‘In gesprek met je levensverhaal’ (projectcode: 844001603).

Achtergrond
In de eerstelijns palliatieve zorg worstelen veel mensen met vragen op het gebied van zingeving. Als mensen met ongeneeslijke kanker of een progressieve aandoening zoals COPD of orgaanfalen opgenomen worden in een zorginstelling, zijn geestelijk verzorgers beschikbaar ter verkenning van deze vragen. In de eerstelijns palliatieve zorg is geestelijke verzorging structureel niet ter beschikking. Verschillende Netwerken Palliatieve Zorg kunnen voor verwijzing zorgen, maar dat geldt lang niet overal. Bovendien is er geen passende interventie voor deze doelgroep ontwikkeld. Onlangs heeft de minister van VWS besloten dat er voor de eerstelijns (palliatieve) zorg structurele financiële ondersteuning komt. En ongeveer gelijktijdig heeft ZonMw drie onderzoeksprojecten (in het kader van het grotere project Palliantie) goedgekeurd die verschillende, op elkaar aansluitende aspecten van geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg gaan onderzoeken. Dit project – PLOEG 2: ‘In gesprek met je levensverhaal’ – is één van die drie projecten. Het is een project van drie jaar, dat per 1 april 2019 van start gaat, waarbij TiU, de VU, de PThU en het LUMC samenwerken, in nauwe verbinding met een aantal Netwerken Palliatieve Zorg, enkele brancheorganisaties en patiëntenverenigingen. Het doel van deze trial is om een interventie (individueel en groep) van geestelijke verzorging verder te ontwikkelen, te toetsen en te vergelijken met het bestaande aanbod van geestelijke verzorging.

Binnen de Tilburg School of Catholic Theology zoeken we daarvoor een jonge Onderzoeker, parttime (0.4 fte), voor een periode van drie jaar.

Lees hier verder.

Bron: TU

Reacties
Back to Top ↑