Vacatures

Gepubliceerd op 16 maart 2019

Gezocht: Kerkelijk werker (31-3, Dalfsen)

Protestantse Gemeente Dalfsen zoekt op korte termijn een enthousiaste en ondernemende Kerkelijk werker (20 uur).

De Protestantse Gemeente Dalfsen wil als gemeente actief bezig zijn met haar missie: “Gods liefde ervaren en doorgeven”. Dit realiseren wij door op een inspirerende manier en respectvol met elkaar om te gaan, als navolgers van Jezus Christus. Wij zijn een gemeenschap van mensen, door Jezus Christus verbonden met God. Zijn liefde is de Bron van ons leven. Door zijn Geest weten wij ons verbonden met elkaar, met de mensen om ons heen en met heel Gods schepping.

In onze gemeente hebben we sinds 1 januari 2016 twee wijkteams. Het wijkteam Noord bestrijkt een deel van Dalfsen en Oudleusen; het wijkteam Zuid bestrijkt een deel van Dalfsen en het buitengebied ten zuiden van de Vecht. De belangrijkste taak van de wijkteams is de invulling van pastoraat; voor het omzien naar elkaar. Het bezoekwerk in de wijken speelt hierbij een belangrijke rol. Wijk Noord heeft 1fte predikant en 0,56 fte kerkelijk (jeugd)werker. Wijk Zuid heeft 1 fte predikantenechtpaar; hier is ruimte voor 0,56 fte (20 uur) kerkelijk werker.

Wat zoeken wij?
Een kerkelijk werker die
– ervaring heeft als kerkelijk werker met een afgeronde opleiding HBO Theologie en staat ingeschreven in het register Kerkelijk werker van de PKN;
– pastorale zorg verleent aan een deel van wijk Zuid, met als grootste doelgroep ouderen, aangezien Zorgcentrum Rosengaerde in deze wijk ligt;
– uitvaartdiensten verzorgt;
– participeert in het Pastorale Team en wijkteam Zuid en als zodanig bijdraagt aan het beleid en de opbouw van het pastoraat;
– in roulatie vieringen in het Zorgcentrum voor ouderen verzorgt;
– in staat is om gemeenteleden met een verscheidenheid aan geloofsbeleving te bedienen;

Belangrijke competenties
– het verzorgen van het (ouderen)pastoraat;
– goed kunnen samenwerken met de pastores en het wijkteam;
– zelfstandigheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden;

Wat bieden wij?
– een gemeente die een vierende gemeente wil zijn die diaconaal/pastoraal betrokken is bij de samenleving en leeft en werkt met het oog op de toekomst;
– een enthousiast pastoraal team (predikantenechtpaar, predikant en kerkelijk werker) kerkenraadsleden en veel vrijwilligers die zich van harte inzetten voor de gemeente;
– arbeidsvoorwaarden zoals die in de PKN van toepassing zijn; inschaling in schaal 8 conform de salarisregeling van de Protestantse Kerk in Nederland;
– aanstelling voor een periode van twee jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het predikantenechtpaar Anco Tol & Tabitha Keuning. Telefoonnummer: 0594-512853 of mailadres: tolkeuning@hetnet.nl. Wanneer u zich aangesproken voelt door deze vacature dan kunt u tot uiterlijk 31 maart 2019 uw sollicitatie indienen bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie, de heer B. Grotenhuis, via e-mailadres: bgrotenhuis@zonnet.nl.

Meer informatie over onze gemeente is te vinden op: www.pgdalfsen.nl.

Bron: PG Dalfsen

Reacties
Back to Top ↑