Klussen

Gepubliceerd op 12 april 2019

Gezocht: Diaconaal werker (Den Haag)

Stek is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag. De ruim 45 medewerkers van Stek zetten zich samen met ruim 900 vrijwilligers in voor de vrede van de stad.

Stek is werkzaam in buurt-en-kerkwerk, armoedebestrijding, ondersteuning van ongedocumenteerden en vluchtelingen, (diaconaal) opbouwwerk, zingeving en geloofsontwikkeling in jeugdwerk en ouderenwerk.

Wegens zwangerschapsverlof van de huidige medewerker in het buurt-en-kerkwerk vanuit de Lukaskerk in de Schilderswijk is Stek op zoek naar een Diaconaal werker (v/m) voor het werk in Buurt & Lukaskerk voor 20 à 24 uur per week (0,55 à 0,66 fte) van 1 juli – 6 december 2019.

Werkzaamheden:
– het ondersteunen van de lopende activiteiten en projecten die de verbindingen tussen de wijkgemeente en de buurt versterken;
– het bijdragen aan het versterken van de eigenwaarde van mensen in kwetsbare posities;
– het bevorderen van vertrouwen tussen mensen met uiteenlopende religieuze en culturele achtergronden, ook in het voorgaan in en leiding geven aan (interreligieuze) vieringen;
– het voorzien in materiële en immateriële hulpverlening en ondersteuning aan vluchtelingen en andere hulpvragers, o.m. via het uitdeelpunt van de Voedselbank op donderdagen;
– het onderhouden van een netwerk van vrijwilligers binnen en buiten de wijkgemeente;
– het ondersteunen van de wijkgemeente in haar diaconale taak.

Meer concreet gaat het onder meer om een vakantieweek in de zomer (17 t/m 23 augustus 2019) en twee zomerexcursies. Daarnaast begeleid je bij voldoende aanmelding een week naar Taizé in de herfstvakantie (20 t/m 27 oktober 2019). Verder ben je als voorganger betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de kringvieringen op woensdag (4 keer in deze periode) en de kringvieringen op zondag (in deze periode 2 keer). De voorbereidingen voor de Kerst- en Sinterklaasactiviteiten hebben ook in deze periode plaats. Op wekelijkse basis gaat het onder meer om de begeleiding van het MamaVerhalenKoor, de bijles, het inloopspreekuur en de coördinatie van de Voedselbank. Tussendoor zijn er altijd ook individuele gesprekken.

Wij zoeken iemand:
– met een (bij voorkeur) theologische opleiding op HBO- of universitair niveau;
– met ervaring in diaconaal werk;
– die mensen met elkaar kan verbinden;
– die goed kan samenwerken met vrijwilligers, de wijkpredikant en collega’s van Stek;
– die communicatief sterk is;
– die oog heeft voor de vernieuwing van stad en kerk in een grootstedelijke samenleving;
– die anderen kan bezielen vanuit een open christelijke levensovertuiging;
– die ook andere taken voor Stek kan en wil uitvoeren.

Competenties:
– communicatieve en sociale vaardigheden, maatschappelijk bewustzijn, creativiteit, organisatievermogen en stressbestendigheid.

Wij bieden:
– een uitdagende baan in een inspirerende en informele omgeving, betrokken collega’s en vrijwilligers met hart voor mensen en hart voor de stad;
– ondersteuning vanuit een professionele diaconale organisatie;
– goede arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland en een salaris – afhankelijk van leeftijd en ervaring – van minimaal €2.468,65 en maximaal €4.070,70 bruto per maand op fulltime basis;
– een tijdelijk dienstverband dat wat betreft duur en omvang gekoppeld is aan de duur van het zwangerschapsverlof van de te vervangen collega.

Informatie en solliciteren:
Informatie over de functie is verkrijgbaar bij de diaconaal werker voor Buurt & Lukaskerk, Joline van Poppel via telefoon (06) 577 349 87 en e-mail jvanpoppel@stekdenhaag.nl.
Reageren kan tot en met 6 mei 2019 door een gemotiveerde sollicitatiebrief vergezeld van een CV op te sturen naar Derk Stegeman (afdelingsmanager), via e-mailadres dstegeman@stekdenhaag.nl.
De eerste ronde van selectiegesprekken staat gepland op maandag 20 mei 2019.

Bron: Stek Den Haag

Reacties
Back to Top ↑