Stagiair(e)s

Gepubliceerd op 13 april 2019

Gezocht: Penningmeester (zsm, NL)

Stichting Als kanker je raakt zoekt een Penningmeester (m/v)

Als penningmeester ben je lid van het bestuur van de stichting Als kanker je raakt. Je verzorgt de financiële taken, inclusief controle en beheer. Denk bijvoorbeeld aan het innen en boeken van donaties, fondsen en andere financiële middelen, maar ook aan het doen van betalingen, het beheer van de rekening van de stichting en het verzorgen van periodieke rapportages. Natuurlijk ben jij degene die de jaarrekening opstelt (evt. met hulp van derden) en die de kascommissie uitnodigt om de jaarrekening te controleren. Verder ben jij de link vanuit het bestuur naar de werkgroepen fondswerving, benefietconcerten en sport4hope. Kortom… een leuke en veelzijdige functie, waarin je je financiële creativiteit en je kwaliteiten als bestuurder optimaal combineert. En dat allemaal voor je zieke naaste!

Jij bent verantwoordelijk voor:
– Begrotingsvoorstel en de balans, inclusief lange-termijn-planning
– Bewaken van de liquiditeitspositie van de stichting
– Bewaken van de begroting en de toegekende budgetten
– Signaleren van afwijkingen t.o.v. de toegekende budgetten
– Voorstellen van tussentijdse wijzigingen, indien nodig
– Financiële beheer: boekhouding, financieel jaarverslag, financieel archief
– Contacten met werkgroepen
– Betalen van onkosten en vergoedingen aan vrijwilligers en beroepskader
– Regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen
– Afleggen van financiële verantwoording aan het bestuur.

Jij hebt de volgende kwaliteiten
– Financieel deskundig
– Ervaren bestuurder
– Goede communicatieve vaardigheden
– Initiatiefrijk, innovatief en flexibel
– Conformeren aan beleid en visie van de stichting
– Mensen-mens, gericht op de ander
– Christen

Wij zoeken iemand die voor een termijn van 4 jaar het bestuur komt versterken. Je mag verwachten dat je wekelijks een dagdeel investeert in de administratieve kant van de functie en maandelijkse een dagdeel inzet voor zowel de werkgroepen als de bestuursvergaderingen.

Heb jij passie voor mensen die geraakt worden door kanker? Wil jij deze onbezoldigde uitdaging aangaan? 
Stuur je motivatie en cv per e-mail naar: info@alskankerjeraakt.nl.

Voor meer informatie bel of mail je met onze voorzitter, Evert Bunt: 06 – 5256 8109 of voorzitter@alskankerjeraakt.nl. Of ga naar www.alskankerjeraakt.nl.

Stuur je brief voor 26 april 2019 aan voorzitter@alskankerjeraakt.nl .

Over Als kanker je raakt
Één op de drie mensen in Nederland wordt door kanker geraakt. De zorg rondom kanker is in Nederland van heel hoog niveau. De stichting geeft aandacht bij de vele levens- en zingevingvragen die kanker bij mensen oproept.

De stichting Als kanker je raakt organiseert landelijke activiteiten waar mensen met deze vragen terecht kunnen, zoals e-help, landelijke ontmoetingsdagen en regionale lotgenotendagen. Het doel van deze activiteiten is om te zorgen voor ontmoeting, (h)erkenning en (geloofs)bemoediging. Daarbij wordt de samenwerking met kerken, gemeentes, ziekenhuizen en scholen gezocht. De stichting hoop op bewustwording en wil het gesprek over de impact van kanker op gang brengen. De stichting doet dit vanuit de christelijke identiteit, maar staat open voor iedereen!

Reacties
Back to Top ↑