Klussen

Gepubliceerd op 3 april 2019

Gezocht: Pianist/organist (24-4, Amsterdam)

De Dominicusgemeente in Amsterdam zoekt een Pianist-organist (m/v) voor 6 uur in de week.

Profielschets functie pianist-organist voor de Dominicusgemeente

De functie pianist-organist
1. De muziek in de Dominicus is ‘voor podium en zaal tegelijk’. Samenzang is het hart van de liturgie, het koor ondersteunt die samenzang. De pianist-organist is een professionele kerkmusicus die zich prima thuis voelt in de rol van begeleider van koor- en samenzang.
2. De pianist-organist werkt onder leiding van de dirigent.
3. Het repertoire omvat Nederlandstalige liturgische gezangen. Kern is de muziek van Bernard Huijbers, Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Thom Jansen. Bewezen affiniteit met deze muziek is absoluut een vereiste.
4. Het repertoire van de Dominicus vraagt van de kerkmusicus een goede vaardigheid op zowel piano als orgel.
5. De pianist-organist dient in staat te zijn om deelrepetities te leiden.
6. Van veel gezangen is een uitgewerkte piano- of orgelbegeleiding beschikbaar. Soms is die begeleiding evenwel niet meer dan een (akkoorden-)schema; vaardigheid in improvisatie of het zelfstandig kunnen uitwerken van een begeleiding strekt dan ook tot aanbeveling.
7. Het repertoire is omvangrijk. De voorbereidingstijd per wekelijkse dienst is kort. De pianistorganist moet daarom voldoende ervaring hebben met het repertoire en/of snel en goed van blad kunnen lezen.
8. De pianist-organist is verantwoordelijk voor de staat van het instrumentarium. Kan eventueel zelf klein stemwerk verrichten aan vleugel en orgel, maar signaleert in ieder geval tijdig noodzakelijk stemwerk en gebreken aan het instrumentarium.
9. Het repertoire en de liturgie in de Dominicus is voortdurend in ontwikkeling. Van de begeleider wordt verwacht dat zij openstaat voor liturgisch-muzikale vernieuwing en experimenten en daar ook actief een bijdrage aan levert, bijvoorbeeld door in opdracht van het Liturgisch Team nieuwe liturgische composities te schrijven.
10. De pianist-organist is bereid en in staat om het koor te begeleiden bij uitvaarten, ook door de week.

Daarom zoeken we
een professionele kerkmusicus die zowel op piano als op orgel vaardig is.

Van kandidaten verwachten wij dat zij:
– bewezen affiniteit hebben met het liturgisch repertoire van de Dominicus
– zich prima thuis voelen in de rol van begeleider van koor- en samenzang
– beschikken over zeer goed ontwikkeld prima vista-spel
– in staat zijn tot improvisatie of het zelf uitwerken van begeleidingen
– in staat zijn om deelrepetities van het koor te leiden
– verantwoordelijk zijn voor de staat van de Fazioli concertvleugel en het Adema orgel
– actief meewerken aan de ontwikkeling en vernieuwing van de liturgisch-muzikale praktijk in de Dominicus
– bereid en in staat zijn om te spelen tijdens uitvaarten, ook door de week

Omvang van de functie
De benoeming vindt plaats voor 6 uur per week, dat is 1/6 fte. Deze 6 uur is het gemiddelde per week van het werk over een heel jaar, inclusief pieken (Paascyclus en Kerst) en dalen (in de zomermaanden). Opbouw: – 2 uur koorrepetitie (donderdagavond 20:00-22:00 uur) – 2 uur liturgie (zondagochtend 10:00-12:00 uur) – 1 uur voorbereiding (zelfstudie, mailoverleg over repertoire) – 1 uur overig/onvoorzien (bijv. coördinatie van onderhoud instrumenten, vergadering LT) Uitvaarten en het eventueel componeren van nieuw materiaal vallen buiten deze uren. Hoewel wij voorkeur hebben voor een musicus die de gehele vacature vervult, is het mogelijk naar de helft van de functie te solliciteren (3 uur per week). Ook in dat geval wordt van kandidaten verwacht dat zij aan alle functie-eisen voldoen.

Beloning
De Dominicusgemeente hanteert de Arbeidsvoorwaardenregeling en de salarisschalen van de PKN. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden.

Informatie
U kunt mailen of bellen met de dirigent Arjan van Baest: info@arjanvanbaest.nl of 06-48080425.

Belangstelling?
U kunt uw sollicitatie tot en met 24 april mailen naar de voorzitter van de selectiecommissie Paul Kruyswijk (pnkruyswijk@gmail.com).

Reacties
Back to Top ↑