Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 26 april 2019

Thijs Tromp benoemd tot bijzonder hoogleraar Diaconaat aan de PThU

De Protestantse Theologische Universiteit heeft dr. Thijs Tromp (1970) benoemd als hoogleraar op de bijzondere leerstoel diaconaat vanwege Stichting Rotterdam. Tromp is daarmee de opvolger van dr. Herman Noordegraaf, die de leerstoel tot 2018 bekleedde.

Thijs Tromp wil in de komende vijf jaar onderzoeken welke rol het diaconaat kan vervullen om sociale uitsluiting terug te dringen en inclusie in kerk, zorg en samenleving te bevorderen. ‘Sociale uitsluiting is een belangrijke bedreiging voor het gevoel van waardigheid bij kwetsbare mensen in de samenleving. Niet mee kunnen doen zet ‘van betekenis zijn’ onder druk.’ Tromp kiest het diaconaat, zoals dat binnen de kerken plaatsvindt, als vertrekpunt van zijn onderzoek. Van daaruit zoekt hij nadrukkelijk samenwerking met partners in zorg en welzijn en andere maatschappelijke organisaties. Daarbij zal hij ook aan studenten nieuwe wegen in het diaconaat kunnen wijzen.

In de persoon van Thijs Tromp vinden de PThU en Stichting Rotterdam een krachtig boegbeeld om de actuele diaconale vragen op de agenda van kerk, politiek, zorg en samenleving te zetten. De benoeming gaat in per 1 september. Tromp blijft naast deze aanstelling ook directeur van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Het moderamen van generale synode van de Protestantse Kerk Nederland heeft ingestemd met de benoeming.

Over Stichting Rotterdam
Stichting Rotterdam is een protestants-christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op sociaal en cultureel terrein, uitdrukkelijk gericht op het bevorderen van gerechtigheid ten behoeve van de naaste.

Over de PThU
De PThU is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, met vestigingen in Amsterdam en Groningen. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom.

Over Reliëf
Reliëf is de christelijke vereniging van zorgaanbieders, gevestigd in Woerden. Haar missie is het bevorderen van menslievende zorg in Nederland.

Bron: PThU | Foto: Gert Büchner, Dronten
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development