Vacatures

Gepubliceerd op 8 mei 2019

Gezocht: Predikant (9-6, Lochem/Zutphen)

DIT IS EEN GEWIJZIGDE VACATURE!

De remonstrantse gemeente Lochem-Zutphen zoekt een Predikant voor 0,30 fte die onze gemeenschap wil begeleiden.

De gemeente Lochem-Zutphen telt ongeveer 100 leden en vrienden en een twintigtal belangstellenden. Er is een trouwe, enthousiaste, positief kritische en gastvrije kern, zoekend en lerend met open mind. Om in de ontstane vacature te voorzien zijn we op zoek naar een predikant, die de reguliere werkzaamheden in onze gemeente vorm en inhoud geeft. Voor de predikant die we zoeken ligt het accent op de zondagse vieringen en de begeleiding van enkele gespreksgroepen. Ook het pastoraat aan met name oudere gemeenteleden is een essentieel onderdeel van de werkzaamheden.

De kandidaat (proponent of predikant) is remonstrants en
– jong van geest
– initiatiefrijk
– ruimdenkend
– stimulerend en enthousiasmerend
– een verbinder
– heeft passie voor pastoraat
– heeft ervaring in het leiden van gespreksgroepen

De kerkenraad bestaat momenteel uit een groep leden en vrienden die vanuit de diverse raden en commissies bestuurlijk verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de gemeente.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform kerkorde van de Remonstranten en traktementsregeling voor predikanten. Een efficiënte invulling van de werkdagen is bespreekbaar.

Mocht u belangstelling voor de functie van predikant in de gemeente Lochem-Zutphen hebben, dan kunt u uw sollicitatie vóór 9 juni 2019 via email inzenden aan Marianne Weenink, mailadres: m.c.weeninkalink@live.nl.

Voor vragen en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Rommie Hulsinga, te bereiken via telefoonnummer 06-83119998 bij voorkeur tussen 12.00 en 14.00 uur.

Bron: Remonstranten.nl

Reacties
Back to Top ↑