Klussen

Gepubliceerd op 8 mei 2019

Gezocht: Vakdidacticus Godsdienst en Levensbeschouwing (29-5, Groningen)

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 31.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de RUG. De faculteit is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. Onze theoretisch en methodologisch stevig gefundeerde kennisdomeinen – psychologie, sociologie, pedagogiek, onderwijskunde en vakdidactiek – willen we blijven ontwikkelen.

De faculteit streeft naar een toonaangevende positie in het onderzoeken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen die mensen in hun dagelijkse leven ervaren. Onze ambitie is om wetenschappelijk onderbouwde interventies te ontwikkelen en te evalueren, in samenspraak met maatschappelijke partijen. De facultaire infrastructuur voor empirisch-wetenschappelijk onderzoek willen we uitbouwen tot internationaal topniveau.

De Lerarenopleiding is een afdeling van de faculteit GMW. Wij verzorgen, in samenwerking met andere faculteiten van de RUG en een groot netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs in de noordelijke regio, de opleiding tot eerstegraads leraar voor veruit de meeste schoolvakken. Daarnaast heeft de afdeling een onderzoekstaak en verricht zij onderzoek naar Hoger Onderwijs, naar de ontwikkeling van leraren, en op het terrein van de vakdidactiek. Tenslotte is de lerarenopleiding actief op het terrein van de professionalisering en nascholing van leraren.

Vanwege het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een Vakdidacticus Godsdienst en Levensbeschouwing (G&L) voor 0,3 fte.

Lees hier verder.

Bron: RUG

Reacties
Back to Top ↑