Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 20 mei 2019

Recensie van ‘De reli-ondernemer – Gids voor een heilzame business’

Er zijn steeds meer en vooral zzp-ers werkzaam op de religieuze markt. Het werd tijd dat er een boek verscheen over reli-ondernemerschap om in de termen van de schrijvers Greco Idema en Elze Riemer te blijven: De reli-ondernemer, een gids voor een heilzame business.

Door: Lydia Roosendaal

In het boek De reli-ondernemer worden via interviews 12 portretten van reli-ondernemers in een waaier aan de lezer gepresenteerd. Reli-ondernemers zijn ‘mensen die als ondernemer (vooral) actief zijn in de ‘reli-sector’. Ieder portret wordt afgesloten met nuttige wetenswaardigheden en tips. Als lezer word je aan het onderzoeken gezet: een quiz, een test, vragen…

Het zijn inspirerende verhalen van een abt, een ritueelbegeleider, een predikant, een theoloog, een adviseur in zingeving en zakelijkheid, een zen-leraar, directeur van een studiecentrum of klooster, een lector, een trendwatcher, een psycholoog, communicatiedeskundige. Doel van het boek is (startende) reli-ondernemers, studenten (minder werk in religieuze sector) te informeren en te inspireren, een gids te zijn voor een heilzame business.

Waarom word ik toch zo blij van dit boek?
Stuk voor stuk laten de portretten mij zien dat het gaat om mensen die een keuze gemaakt hebben om iets goed te doen, iets waarvoor ze (gaan) staan en dat met passie doen, iets dat een waarde vertegenwoordigd waarin ze geloven. Het zijn gidsen, denkers in mogelijkheden, die grenzen oprekken en bereid zijn met vallen en opstaan nieuwe wegen in te slaan. Het zijn pioniers. Hier komen verbinding, bezieling en vernieuwing bij elkaar. Het zijn vooral solisten, soms werkzaam in een team en af en toe ingebed in een gemeenschap. Na het lezen van de interviews is de energie overgestroomd van deze ondernemers naar mij zelf en kijk ik terug naar mijn twee-jaar jonge onderneming in geloofszaken: waar sta en ga ik voor, lukt dat ondernemen in combinatie met mijn passie, waar ben ik goed in en valt daar ook geld mee te verdienen? Het gaat over ondernemerschap, bezieling en passie. Het boek is dus ook een goede spiegel.

Is het boek ook een goede spiegel voor de kerken en haar geloofsgemeenschappen?
Niet vanuit een kritische oordeel, maar eerder om het denken over religieus ondernemerschap in een veranderend religieus landschap voor kerk en samenleving voort te zetten. Het boek geeft een aantal handreikingen die ook het kerk-zijn en de gemeenteopbouw / – ontwikkeling kunnen dienen:

– Werk vanuit een visie: waar sta je, waar ga je voor (ambitie).
– Werk waardengericht, wat is het eigene, je kern, je focus?
– Doe waar je het meest enthousiast van wordt, werk vanuit je passie
– Doe niet alles, doe wat werkt, wat relevant is, wat mensen aanspreekt.
– Specialiseer en wees herkenbaar
– Wees proactief: initiëren, verbinden en motiveren
– Trek erop uit, wees aanwezig in de publieke ruimte en in het publieke debat, wees relevant, speel in op trends, wat heeft zeggingskracht?
– Wees grensganger die grenzen en kaders oprekt, nieuwe taal uitvindt, ontdekt dat de kerk niet meer de enige aanbieder is van zingeving, dat ruimte voor aandacht, compassie en betekenis ook in de samenleving nodig is.
– Wees vernieuwings- / toekomstgericht, laat je leiden door lef en onbescheidenheid in plaats van angst en neiging tot overleven (krimp en kramp).
– Werk aan een relevant netwerk, wees benaderbaar en vindbaar
– Stel scholing en intervisie ten dienste van de toekomst en blijf reflecteren en jezelf innerlijk onderzoeken.

Schuurt het ook?
Ja, het schuurt ook. De ondernemer is in vele gevallen niet ingebed in de gemeenschap en/of in een team. Dit kan op spanning komen te staan met het dienen van de geloofsgemeenschap.

De waarden die ten grondslag liggen aan het werk van de ondernemer dragen bij aan het vermarkten van zijn dienst of product. De predikt is op de eerste plaats verbonden aan de geloofsgemeenschap. De inzet voor een gemeenschap reikt verder dan noodzakelijk voor het inkomen. Een geloofsgemeenschap drukt haar waarden van bv. een goed gesprek, omzien naar elkaar, trage vragen, en diaconale dienstverlening niet in geld uit. Ook is er aandacht voor het niet-succesvolle.

In het ondernemerschap staat het eigene van de ondernemer voorop: Hij of zij is zijn/haar eigen instrument en eigen merk met een eigen ambitie en achtergrond en eigen vaardigheden en talenten.

Ondernemersmentaliteit is durven, pionieren, creatief denken, experimenteren, verbinden.

Een geloofsgemeenschap is divers als het gaat om ‘zien wat nodig is’. Niet zelden worden bestaande  geloofsgemeenschappen gekenmerkt door ‘houden zoals het is’, in stand houden van de organisatie die zorgt voor degenen die het geld binnenbrengen. Het kan dan zijn dat een krimpende gemeente eerder gediend is met rouwbegeleiding. De predikant-theoloog vindt zijn/haar basis juist in deze gemeenschap. Werkend in een team kan alle expertise aangewend worden voor de geloofsgemeenschap ter plaatse. De ondernemer ziet vooral kansen bij mensen die religie niet meer beleven via de gevestigde instituten (kerk), maar op zoek zijn naar andere vormen die hun behoefte aan zingeving bevredigen. Niet zelden buiten de muren van de kerk en geloofsgemeenschap. Het zou jammer zijn als juist de creatieve en pionierende ondernemers buiten het gezichtsveld zouden raken van de kerk.

Tot slot
Het is een prikkelend en aanstekelijk boek. Het schuurt, het daagt uit opnieuw na te denken. Dat het boek vruchtbaar moge worden in ons denken over kerk en koninkrijk.

Lydia Roosendaal is redactielid en als zelfstandig gemeentebegeleider eigenaar van Lydia Roosendaal Kerkadvies en Gemeentebegeleiding, www.lydiaroosendaal.nl.

Bovenstaande recensie werd eerder geplaatst in het WKO-Bulletin (januari 2019)

De reli-ondernemer; Gids voor een heilzame business
Greco Idema | Elze Riemer
Uitgeverij Berne Media
ISBN 978-90-8972-162-4
237 blz.; € 20,–
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development