Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 12 juni 2019

Geestelijk verzorging thuis

Sinds 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk voor ouderen (50+) en mensen (ook kinderen) in de palliatieve fase en hun naasten.

Door: Marije Vermaas

Zingeving in de thuissituatie is geen nieuw fenomeen, maar tot nu toe was het niet structureel gefinancierd. Consulten, coördinatie van bezoekvrijwilligers of scholing werd betaald vanuit particuliere fondsen en incidentele WMO-gelden van de gemeenten. Desondanks wisten pioniers op diverse plekken in het land Centra voor Levensvragen op te zetten en andere initiatieven, zoals het Rotterdamse project waar geestelijk verzorgers samenwerken met huisartsen binnen gezondheidscentrum Levinas of het Nijmeegse Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen.

Veel van deze initiatiefnemers ontmoetten elkaar elk kwartaal tijdens het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen. Een veelgehoord probleem was structurele financiering, maar daar is nu een eind aan gekomen!

De regeling
De nieuwe subsidieregeling vloeit voort uit de paragraaf ‘Goede zorg voor ouderen’ in het Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst. Het kabinet heeft besloten structureel 5 miljoen per jaar vrij te maken voor de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Daarnaast is er nu tijdelijk extra geld (€30 miljoen) beschikbaar om een benodigde infrastructuur op te zetten, voor de komende twee jaar via de netwerken palliatieve zorg (66 regio’s die samen een dekkend netwerk vormen). Of dit op langere termijn een vruchtbare infrastructuur is, moet blijken. De subsidieregeling is namelijk niet alleen bedoeld voor patiënten in de palliatieve fase, maar ook voor ouderen. Bovendien heeft minister Hugo de Jonge (VWS) eerder dit jaar laten weten dat op termijn geestelijke verzorging voor álle burgers die er behoefte aan hebben beschikbaar moet zijn.

Inmiddels beschikken de netwerken palliatieve zorg over middelen om de vergoeding van consulten, scholing van andere hulpverleners (zoals huisartsen en vrijwilligers) en de deelname aan multidisciplinair overleg door geestelijk verzorgers te kunnen bekostiging. Uitgangspunt is dat zij bestaande centra voor levensvragen en andere (startende) initiatieven in de komende twee jaar te ondersteunen. Daarnaast heeft het ministerie geld beschikbaar gesteld voor onderzoek rondom zingeving.

Dat geestelijke verzorging nu dus ook voor mensen thuis gefinancierd kan worden, is een grote kans voor geestelijk verzorgers. De beroepsvereniging van geestelijk verzorgers – VGVZ – is daarom een belangrijke partner in de uitvoer van het project, onder andere door de bekendheid van geestelijke verzorging te vergroten. In 2019 presenteert de VGVZ in opdracht van het ministerie een communicatieplan. Tevens zal er een nieuwe website online komen met alle informatie over geestelijke verzorging.

Meer informatie:
Voor geestelijk verzorgers en andere hulpverleners en instanties die meer informatie over de stand van zaken in hun regio willen hebben, worden geadviseerd om contact op te nemen met de coördinator van hun dichtstbijzijnde netwerk palliatieve zorg. Die coördinatoren zijn te vinden viawww.stichtingfibula.nl. Daar is ook informatie te vinden voor de netwerken palliatieve zorg over het opzetten van een Centrum voor levensvragen.

Op www.agora.nl staat alle informatie over de subsidieregeling geestelijke verzorging in de thuissituatie, zoals op wie de regeling zich richt en aan welke kwaliteitseisen geestelijk verzorgers moeten voldoen.

Op www.vgvz.nl/werkvelden/eerste-lijn/ is veel informatie te vinden voor startende geestelijk verzorgers en voor het opbouwen van een Centrum voor levensvragen.

Op www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen staan filmpjes, materialen en veel informatie over zingeving thuis.

Marije Vermaas is beleidsadviseur bij Agora
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development