Klussen

Gepubliceerd op 13 juni 2019

Gezocht: Docent Protestants Vormingsonderwijs (24-6, Schelluinen)

Stichting PC GVO is voor regio Midden op zoek naar een Docent Protestants Vormingsonderwijs (PVO).

– aanstelling voor vier lesuren van 45 minuten = 0,132 fte;
– inschaling in LA-schaal van het primair onderwijs;
– per 1 september 2019;
– locatie: OBS Het Tweespan in Schelluinen (bij Gorinchem);
– groep 5 t/m 8;
– de lessen worden nu verzorgd op dinsdag van 10.30-14.30 uur. Andere opties worden in overleg gebracht met de school.

Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een openbare basisschool. De basisschool biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. De lessen PVO worden gegeven door docenten die in dienst zijn van de stichting PC GVO (Protestants Centrum voor Godsdienstig VormingsOnderwijs, www.pcgvo.nl) te Utrecht. De docent PVO wordt aangestuurd door een regiobegeleider. Een kerkelijke gemeente ondersteunt dit onderwijs ter plaatse.

Doel van de functie…
… is het uitvoeren van het PVO-onderwijs en het begeleiden van leerlingen. De PVO-docent brengt leerlingen in contact met de verhalen uit de Bijbel, de bronnen van de Protestants Christelijke traditie en de Christelijke hoogtijdagen als bijdrage aan de persoonlijke vorming en levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Dit gebeurt binnen de context van de openbare school en met respect voor en openheid naar andere levensbeschouwingen. De PVO-lessen worden op OBS Het Tweespan aan alle leerlingen gegeven. Dit houdt in, dat de doelgroep qua levensbeschouwelijke achtergrond zeer divers is en er verbinding gezocht wordt met alle leerlingen.

In Schelluinen geeft de PVO-docent op verschillende manieren gestalte aan de verbinding tussen kerk (dorp) en school. Deze verbinding wordt zichtbaar in een goede communicatie met de predikant en jeugdwerkers van de plaatselijke dorpskerk. Veel leerlingen van de school bezoeken er actief de jeugdclubs en er wordt door deze leerlingen een bijdrage geleverd aan bijzondere kerkdiensten. Bij een effectieve communicatie tussen school, kerk en PVO-docent kunnen bepaalde werkwijzen, lesonderwerpen en thema’s op elkaar afgestemd worden.

Werkzaamheden
1. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de leerlingen door o.a.:
– het lesgeven aan en begeleiden van (groepen) leerlingen;
– het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
– het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
– het ondersteunen en begeleiden van de persoonlijke vorming en levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen;
– het bieden van speelse en rijke leeromgevingen, waarbinnen leerlingen kernwaarden en betekenissen van het christelijk geloof kunnen ontdekken.

2. Levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling door o.a.:
– het voorbereiden van de onderwijsactiviteiten;
– het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de onderwijsdoelen;
– het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op terreinen als levensbeschouwing, burgerschap, maatschappij, cultuur, natuur, gezondheid, milieu, actualiteit en het bijdragen aan de vertaling daarvan naar didactische werkvormen en leeractiviteiten.

3. Neemt deel aan de professionaliseringsactiviteiten door:
– het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen, intervisie, studiedagen en collegiale consultatie/visitatie;
– het bestuderen van relevante vakliteratuur; theologisch, onderwijskundig, pedagogisch en didactisch.

Wat wij vragen
– onderwijsbevoegdheid, verkregen door PABO of GL-opleiding;
– de bereidheid tot het volgen van een aanvullende interne vakopleiding;
– inzicht in de organisatie- en werkwijze en specifieke kenmerken van de openbare basisschool;
– vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden met name op het gebied van godsdienstonderwijs en levensbeschouwing;
– een open geloofsovertuiging, geworteld in de Protestants-Christelijke traditie;
– bereidheid verbinding en samenwerking tussen school en kerk te stimuleren en gestalte te geven;
– invoelingsvermogen, sociale vaardigheden en inzet tot coöperatieve samenwerking met het schoolteam en de plaatselijke kerkelijke gemeente;
– communicatieve vaardigheid om het PVO-onderwijs met kracht te vertegenwoordigen en dit inzichtelijk en betekenisvol te maken voor het schoolteam, ouders en leerlingen;
– flexibele instelling.

Wat wij bieden
Een boeiende en flexibele functie in een jonge organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal bieden. Deskundige begeleiding en een inwerktraject op maat. Goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sector-brede cao (voor GVO en HVO). De aanstelling vindt plaats voor een jaar, met de intentie om te verlengen. De functie is ingedeeld in de LA-schaal van het primair onderwijs, conform de CAO PO. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PZW.

Informatie
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met: Marjon Jongsma, regiobegeleider PC GVO Midden, e-mail: m.jongsma@pcgvo.nl, telefoonnummer: 06-46178552.

Reactie
U kunt uw schriftelijke motivatie met CV tot en met maandag 24 juni 2019, uiterlijk 18.00 uur, per email sturen naar m.jongsma@pcgvo.nl. U wordt uiterlijk woensdag 26 juni 2019 uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Procedure
De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op vrijdag 28 juni 2019 in Schelluinen. Een proefles over Lucas 15:11-32 en een tweede gesprek zullen plaatsvinden op dinsdag 2 juli 2019 op OBS Het Tweespan in Schelluinen.

Bron: PC GVO

Reacties
Back to Top ↑