Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 10 juni 2019

Masterclass ‘Inspireren en dienen’ – leergang voor sociaal-spiritueel leiderschap

Het Vincent de Paul Center Nederland organiseert komend najaar weer een Masterclass ‘Inspireren & Dienen’: een leergang voor sociaal-spiritueel leiderschap.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor personen met een (bege)leidinggevende rol. Hierbij valt te denken aan schoolleiders, leidinggevenden in de gezondheidszorg, maar ook aan leidinggevenden in een andere dienstverlenende sector zoals het welzijnswerk of in het bedrijfsleven. Voorts is de masterclass bedoeld voor personen die (bege)leiding geven aan de vorming/ontwikkeling van anderen, zoals docenten, coaches en geestelijk verzorgers. In feite denken we dat de masterclass tegemoet komt aan mensen met een levensbeschouwelijke belangstelling, die hun (bege)leidinggevende rol vanuit dit perspectief willen verdiepen en verrijken en die een verbinding willen leggen tussen de eigen persoon, de eigen praktijk en de samenleving.

Vier invalshoeken

In de masterclass staan vier invalshoeken centraal. Op de eerste plaats maakt u kennis met een actueel perspectief op ‘dienend leiderschap’ aan de hand van de auteur Robert Greenleaf. Op de tweede plaats vindt er een spirituele verdieping plaats van ‘dienend leiderschap’ op basis van de Vincentiaanse traditie. Als derde invalshoek gaan we in op het begrip van de persoonlijke identiteit, waarbij het levensverhaal een belangrijke rol speelt. Op de vierde plaats maakt u kennis met een perspectief op de samenleving, waarin we een overgang van tijdperk waarnemen: van een tijdperk van late moderniteit naar een tijdperk van reflectieve moderniteit.

Opzet

De leergang onderscheidt zich door een continue afwisseling van colleges en practica, waardoor de deelnemers (maximaal 16) in de gelegenheid worden gesteld om zich te verdiepen in hun eigen spiritualiteit en in de spirituele dimensie van hun leiderschap. Door middel van praktijkopdrachten en het bijhouden van een portfolio werken de cursisten toe naar een eindwerkstuk, waarin ze een plan voor de toekomst hebben uitgewerkt, waarmee ze hun bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving als geheel vorm geven.

Docenten

De colleges worden gegeven door dr. Patricia Bombard (De Paul University, Chicago), prof. dr. Tjeu van Knippenberg en dr. Jos Roemer. De practica worden begeleid door twee ervaren coaches, drs. Koos van Vugt en drs. Jacqueline van de Pol.

zinnetje

Opzet en locatie

Voor deze masterclass hebben we een opzet en een locatie gekozen, die enerzijds past bij de thematiek van de masterclass en anderzijds voldoende mentale ruimte, rust en focus kan waarborgen. De masterclass wordt aangeboden in de vorm van drie tweedaagsen, een afsluitdag en een terugkom-weekend. Deze worden gehouden in een gemoderniseerd klooster in een bosrijke omgeving, kloosterhotel Zin te Vught. De cursisten arriveren donderdagavond om 18.00 uur voor een gezamenlijk diner, waarna om 19.00 de leergang start. Gedurende de hele vrijdag en de zaterdag tot en met de lunch vinden de activiteiten plaats vinden.

Toelatingscriteria

Toelatingscriteria: van deelnemers verwachten we een werk- en denkniveau op academisch of HBO-niveau, affiniteit met het levensbeschouwelijk domein en een rol als (bege)leidinggevende in een bedrijf, instelling of organisatie. Toelating geschiedt op basis van een voorgesprek en een motivatiebrief.

Praktische informatie

De kosten voor deelname bedragen € 1.450,- (inclusief overnachtingen, maaltijden en studiemateriaal).

Data: 12-14 september, 31 oktober-2 november (deels Engelstalig), 21-23 november in 2019, 25 januari 2020 (afsluitdag) en 20-21 maart 2020 (terugkomweekend).

Voor degenen die belangstelling hebben is er een vrijblijvende informatiebijeenkomst gepland op zaterdag 29 juni, van 10.00-12.00 uur in Kloosterhotel Zin te Vught. Aanmelden kan via: josroemer@vincentdepaulcenter.nl of kijk op
www.vincentdepaulcenter.nl/agenda/2019/informatiebijeenkomst/.

Voor persoonlijk contact kunt u bellen met de projectleider van de masterclass, dr. Jos Roemer (06 1318 6384).

Klik hier voor meer informatie over o.a. wijze van aanmelden.

Over Vincent de Paul Center Nederland

Het Vincent de Paul Center Nederland is een centrum voor sociale spiritualiteit vanuit een brede Vincentiaanse spiritualiteit. Naast de leergang voor sociaal-spiritueel leiderschap biedt het centrum vormingsactiviteiten aan, organiseert ze conferenties en gespreksbijeenkomsten en ondersteunt ze sociale acties (o.a. de Kledingbank).

De leergang voor sociaal-spiritueel leiderschap wordt aangeboden in samenwerking met De Paul University, Chicago USA.
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development