Klussen

Gepubliceerd op 7 juli 2019

Gezocht: BOF Middeleeuwse Geschiedenis (11-8, Antwerpen)

Het Departement Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijds (100%) Doctoraatsbeurs van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) in het domein Middeleeuwse Geschiedenis – Hoe de Oriënt te construeren? Adellijke reisverhalen uit Europa en de representatie van de wereld van de Islam in de late middeleeuwen.

Abstract
Landen van mirakels en wonderen, van specerijen en ongebreidelde rijkdom. De “Oriënt” heeft voortdurend de middeleeuwse geest geprikkeld en gefascineerd. Het succes van reizigers als Marco Polo heeft in grote mate bijgedragen tot deze fascinatie. Maar tegelijk werd de “Oriënt” ook als bedreigend ervaren. Het was het land van de religieuze vijand, het was het land van de Islam. Een antagonistische visie was het resultaat. De Oriënt werd vereenzelvigd met de heersende religie, maar tegelijk werden Ottomanen en bij uitbreiding alle Moslims vanaf de late vijftiende eeuw ook meer en meer als “barbaars” omschreven (en het Christelijke Europa als “beschaafd”). Het onderzoek heeft de voorbije decennia vooral aandacht besteed aan de visies op de Islam van clerici en intellectuelen, veelal ten koste van die van andere groepen in de samenleving. Maar veel andere Europeanen hebben ook hun visies op de Islam beschreven, en vaak zelfs, indien ze zelf de reis naar het Midden-Oosten hadden ondernomen, op basis van persoonlijke observatie. Een diepgaande analyse van deze teksten (en van de contexten waarin ze tot stand kwamen) ontbreekt echter nog altijd. Met name de representatie van de Islamitische andere in reisverhalen geschreven door of samengesteld op initiatief van edellieden biedt interessante perspectieven. Zij stonden vaak dicht bij vorsten, die in deze periode steeds machtiger werden, en ze koesterden bij uitstek militaire identiteiten, die hen op de eerste rij plaatsen bij de uitwerking van de opnieuw opkomende kruisvaartideeën. Hun opinie heeft dus een diepe impact nagelaten op de manieren waarop Europa omging met de Islam en de Islamitische andere. Dit project wil de reisverhalen van laatmiddeleeuwse edellieden onder de loep nemen in drie heel verschillende politieke contexten, en zo hun invloed in kaart brengen op latere ontwikkelingen van Europese discoursen over de Islam.

Lees hier verder.

Bron: Uantwerpen.be

Reacties
Back to Top ↑