Overige vacatures

Gepubliceerd op 12 juli 2019

Gezocht: Directeur (31-8, Groningen)

Stichting Oude Groninger Kerken zoekt inspirerende & ondernemende Directeur met visie op de maatschappelijke functie en (religieus) historisch erfgoed.

Organisatie
De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor en het gebruik ervan. De Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting. Om de belangstelling voor en het gebruik van de kerken te bevorderen voert de SOGK een actief beleid op het terrein van publieksbereik en educatie.

Profiel
Samen met het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers geeft de directeur vorm aan het strategisch beleid. De directeur draagt zorg voor het maatschappelijk draagvlak en de financiële continuïteit van de organisatie. Hij/zij behartigt de externe contacten en vertegenwoordigt de stichting bij samenwerkingspartners, overheden en andere belanghebbenden. Bouwt aan en participeert in diverse regionale en landelijke netwerken.

Lees hier verder.

Bron: SOGK

Reacties
Back to Top ↑