Klussen

Gepubliceerd op 19 juli 2019

Gezocht: Geestelijk verzorger (9-9, Groningen)

De projectgroep Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen zoekt een Geestelijk verzorger (18 uur per week voor 1 jaar).

De werkplek
Je werkt samen met de directe collega geestelijk verzorger  in de nulde/eerstelijns zorg. Deze extramurale geestelijke verzorging heeft als specifiek aandachtsgebied de zingevings- en levensvragen die kunnen spelen ten gevolge van de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen. In samenwerking met andere zorgprofessionals, gemeenten, belangenorganisaties en andere partners lever je ondersteuning die mensen nodig hebben om zich staande te houden in de situatie waarin ze zich bevinden. Naast spontane ontmoetingen bij bijeenkomsten en in de publieke ruimte, kunnen bewoners rechtstreeks contact opnemen en samenwerkingspartners doorverwijzen.

De organisatie
Als geestelijk verzorger, met specifieke aandacht voor zingevings- en levensvragen n.a.v. bevingsproblematiek, ben je werkzaam bij de projectgroep Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen, hierna GVA Groningen. De projectgroep bestaat uit diverse organisaties die actief zijn in het aardbevingsgebied. Stichting Solidair Groningen & Drenthe is formeel verantwoordelijk. GVA Groningen is een initiatief van het Platform Kerk & Aardbeving.

Werkzaamheden
Je biedt ondersteuning op het gebied van zingeving en levensvragen bij bewoners door:

– Handvatten bieden voor het (h)erkennen van de zingevings- en levensvragen die spelen bij de bewoners waar je mee spreekt en waar nodig doorverwijzen naar zorgpartners als de GBB, Stut en Steun, SWD, GGD, GGZ.
– Het bieden van interventies die passend zijn bij de zingevings- en levensvragen in direct en indirect contact met bewoners.
– De zingevende dimensie van vraagstukken benoemen en agenderen in diverse overlegstructuren en bijeenkomsten.
– Kennisoverdracht en uitwisseling op het gebied van signalering van zingevings- en levensvragen voor vrijwilligers en professionals door middel van workshops, presentaties, interactieve gesprekken e.d.
– Inhoudelijk en concreet bijdragen aan de ontwikkeling van GVA Groningen door bijvoorbeeld gesprekken met beleidsmakers, bestuurders en financiers en daarnaast het verder ontwikkelen van promotiemateriaal en visievorming op geestelijke verzorging in relatie tot de aardbevingsproblematiek.

Wat breng je mee?
– Je beschikt over een afgeronde passende WO opleiding.
– Je bent (adspirant) lid van de beroepsvereniging VGVZ of je bent bereid dit te worden en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister SKGV.
– Je hebt ervaring in het werken met zingeving en levensvragen.
– Je hebt affiniteit met de presentiebenadering.
– Je bent een teamspeler en staat positief tegenover multidisciplinaire samenwerking.
– Je hebt leidinggevende capaciteiten, ervaring in het aansturen van een team en je kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verduurzaming van de organisatie.
– Je hebt kennis van het aardbevingsgebied en haar bewoners;
– Je staat positief tegenover het aangaan van een supervisietraject om je te blijven scherpen in het vak en als persoon.
– Je staat positief tegenover medewerking aan het wetenschappelijk onderzoek dat gedaan wordt naar geestelijke verzorging na rampen en specifiek het bevingsgebied (uitgevoerd door de RUG en PThU).
– Je bent bereid om, wanneer nodig, in de avonden en incidenteel in de weekenden te werken.
– Je bent in staat om te spreken in publieke setting en bent mediasensitief.
– Je bezit een rijbewijs.

Dit bieden wij
Wij bieden een uitdagende functie die zichzelf moet verwerven en waar veel ruimte is om deze functie vorm te geven. Er is inhoudelijke ondersteuning vanuit de begeleidingscommissie GVA Groningen. Facilitaire ondersteuning is er vanuit Solidair Groningen & Drenthe. Voor deze functie volgen we de arbeidsvoorwaarden van de CAO Ziekenhuizen.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerard Agterkamp, Solidair Groningen & Drenthe tel. 06 22907123 en met Marijke van der Hel, Humanistisch Verbond Groningen 06 11184656.

Solliciteren
Stuur je sollicitatie en cv voor 9 september 2019 naar Solidair Groningen & Drenthe via info@solidairgroningendrenthe.nl.

Bron: Solidairgroningendrenthe.nl

Reacties
Back to Top ↑