Klussen

Gepubliceerd op 20 augustus 2019

Gezocht: Enthousiaste parochiële catecheet (1-10, Geleen)

Voor het werkveld Catechese van de RK parochies Geleen zoeken wij op korte termijn een enthousiaste parochiële catecheet (m/v) voor ongeveer 8 uur per week.

In de parochie ontwikkelen wij een catechese die kinderen en volwassenen de mogelijkheid biedt tot een permanente geloofsgroei. In deze doorlopende vorming past als vanzelf de specifieke voorbereiding op de sacramenten. Bovendien willen wij toegroeien naar een vorm van catechese waarin een actieve en inhoudelijke bijdrage van de ouders wordt gevraagd. Na de basisschoolleeftijd is in de parochie catechetisch aanbod voor tieners, jongeren en jongvolwassenen.

Taken:
– Als catecheet zorgt u voor de organisatie en voorbereiding van de doorlopende parochiecatechese voor kinderen in de basisschoolleeftijd. – U bereidt de lessen voor en verzorgt deels deze lessen in de verschillende leeftijdscategorieën.
– U ontwikkelt een compleet lessenpakket voor alle groepen.
– U helpt, begeleidt en enthousiasmeert andere medewerkers in hun taak.
– Op den duur ontwikkelt u verdere contacten met de basisscholen in Geleen.

Om als catecheet in de parochie goed te kunnen functioneren, verwachten wij dat u:
– een achtergrond heeft in het basisonderwijs of de lerarenopleiding hebt voltooid;
– enige scholing op het gebied van de theologie heeft, of de bereidheid om deze te volgen;
– een actief geloofsleven, kerkgang en gebedsleven als vanzelfsprekend acht;
– deelneemt aan bepaalde parochiële activiteiten.

Werkgebied:
De vier parochies van Geleen zijn al enkele jaren op weg naar één mooie en betekenisvolle geloofsgemeenschap in Geleen. De activiteiten op het werkveld catechese zijn dan ook steeds gericht op deze ene overkoepelende en samenbindende gemeenschap.

Wat bieden wij:
– Collegiaal overleg en medewerking vanuit het pastoraal team.
– Ondersteuning van een enthousiaste werkgroep jeugd en catechese.
– Een aanstelling voor een jaar, met een proeftijd van twee maanden, waarna – na wederzijds goedvinden – een aanstelling voor onbepaalde tijd. – Salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de richtlijnen van het Bisdom Roermond.

Geïnteresseerde kandidaten nodigen wij van harte uit hun sollicitatiebrief met C.V. vóór 1 oktober 2019 te richten aan:

RK parochies Geleen
T.a.v. pastoor H.M.H. Quaedvlieg
Bloemenmarkt 13
6163 CE Geleen
E-mail: parochiekantoorgeleen@gmail.com.

Voor nadere inlichtingen: tel. 06-22313499.

Bron: RK parochies Geleen

Reacties
Back to Top ↑