Klussen

Gepubliceerd op 5 augustus 2019

Gezocht: Onderzoeker/postdoc Religieuze Diversiteit in de Pleegzorg (31-8, Groningen)

Het VN-verdrag over kinderrechten stelt dat in het geval van uithuisplaatsing, de continuïteit van de religieuze achtergrond van het pleegkind in acht moet worden genomen. Echter, bij een grote groep pleegkinderen in Nederland lukt het, ondanks inspanningen van pleegzorgorganisaties, niet om hieraan te kunnen voldoen. In dit project bestudeert de onderzoeker hoe we de belangen van pleegkinderen die in een niet-religieus gematcht pleeggezin opgroeien het beste kunnen waarborgen, opdat bij hen een gezonde psychosociale en religieuze identiteitsontwikkeling wordt gestimuleerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG zoekt een onderzoeker met interesse voor religieuze diversiteit en ethische vraagstukken rondom de pleegzorg. De onderzoeker neemt eerst in een focusgroep interviews af met ervaringsdeskundigen, ethici en professionals; doet vervolgens een literatuurstudie naar ethische argumenten over matching in de pleegzorg op religie, en houdt tot slot individuele interviews met pleegkinderen, en hun (pleeg)ouders. Het project dient in samenwerking met het projectteam uit te monden in twee wetenschappelijke artikelen, een digitale toolkit voor religieuze vraagstukken in de pleegzorg, en een nationaal symposium.

Lees hier verder.

Bron: RUG

Reacties
Back to Top ↑