Klussen

Gepubliceerd op 10 september 2019

Gezocht: Kerkelijk werker (1-10, Zoetermeer)

De Protestantse Gemeente te Zoetermeer zoekt voor de geloofsgemeenschappen rondom de Pelgrimskerk, de Oase en de Regenboog (POR), die vallen onder de wijkkerkenraad POR, een

Kerkelijk werker voor 32 uur in de week

waarvan 12 uur in de geloofsgemeenschap rondom de Pelgrimskerk en 20 uur in de geloofsgemeenschap rondom de Regenboog.

We verwachten van hem/haar dat hij/zij
– belijdend lid is van de Protestantse kerk in Nederland en meeleeft met zijn/haar gemeente
– een opleiding tot kerkelijk werker heeft gevolgd
– vanuit een levend geloof het werk wil doen
– een hart heeft voor het ouderenwerk
– en goed kan samenwerken in het team van pastores in de POR
– eens in de maand een kerkdienst wil verzorgen op zondagochtend en zo mogelijk in het bezit is van een preekconsent
– rouwbegeleiding op zich kan nemen en rouwdiensten kan verzorgen
– zelfstandig pastor is in de geloofsgemeenschap rondom de Pelgrimskerk
– in de vacature-tijd van de geloofsgemeenschap rondom de Regenboog de gemeente pastoraal kan bedienen
– en affiniteit heeft met de pioniersplek “De Pelgrim”
– zo snel mogelijk aanvang kan nemen met de werkzaamheden

De functieduur is twee jaar.

Uw sollicitatie bestaande uit een motivatiebrief en CV kunt tot 1 oktober 2019 mailen naar ds Carina Kapteyn, dsmckapteyn@gmail.com (voorzitter van de sollicitatiecommissie).

De sollicitatiegesprekken zullen waarschijnlijk worden gehouden in de week van 7 oktober. U leest daar binnenkort meer over op de website van de Pelgrimskerk. Daar is ook verdere informatie te vinden: www.pelgrimskerkzoetermeer.nl

Bron: Pelgrimskerk Zoetermeer

Reacties
Back to Top ↑